Efterlysning!

Til medlemmerne i Sydjysk Hovedkreds.

Sydjysk Hovedkreds har planlagt generalforsamling lørdag den 18. marts 2023!

Dette hjemmesideindlæg er naturligvis ikke en ordinær indkaldelse til generalforsamlingen, men en efterlysning af nye kandidater, som er villige til at lade sig vælge til bestyrelsen næste gang.

Vagn Lauritzen har allerede annonceret, at han ikke genopstiller til næste år, og jeg selv synes også, jeg med snart 8 år som Hovedkredsformand efterhånden har gjort min borgerpligt.

Vedtægternes bestemmelser om valg lyder således:

Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand, kasserer og 3
bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Udover, at der altså skal vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, vil det også være godt med foryngelse og nye ideer. Arbejdet er overskueligt og ikke specielt tidkrævende. Vi holder normalt 4 bestyrelsesmøder og 1 generalforsamling pr. år, og der er mulighed for at få indblik i flere sider af skakmiljøet, end man møder i sin lokale klub.

Hermed altså en opfordring til allerede nu at overveje, om der er ét eller flere medlemmer i din klub, der har en interesse og som kunne være god at få med i Hovedkredsbestyrelsen. Man må gerne foreslå sig selv 😊.

Prik i så fald gerne vedkommende – og giv mig gerne en tilbagemelding med navn på kandidaten i god tid inden generalforsamlingen.

På forhånd tak!

Mvh.
Karl Posselt
Hovedkredsformand

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier