Generalforsamling 2011

Referat af Generalforsamling d. 19/3 2011 kl. 12.00 på Billund Kro.

Dagsorden.

 1.  Valg af dirigent
  Helge Nielsen valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 2. Formandens beretning.
  Initiativpræmie 2011: Horsens
  Hæderstegn 2011: Flemming Ormstrup, Ølgod
  Godkendt.
 3. Økonomi.
  Årets overskud 416 kr. Egenkapital 46.058 kr.
  Godkendt.
 4. Beretning om Holdturneringen.
  Christian Dahl uddelte præmier.
  Gert Preusler, Fredericia mente, at det var en fejl, når Mester 2 kun havde 2 timers betænkningstid ved aftenkampe. Forlænges næste sæson til 2 ¼ time.
 5. Indkomne forslag
  Ingen forslag indkommet.
 6. Fastsættelse af kontingent.
  Forslag om uændret kontingent vedtaget.
 7. Valg.
  Jean B. Mikkelsen genvalgt som formand
  Bjarne Rasmussen genvalgt som kasserer
  Mikael Langager genvalgt som sekretær
  Flemming Færge genvalgt som kartoteksfører
  Christian Dahl genvalgt som bestyrelsesmedlem
  Preben Sørensen og Max E. Hansen genvalgt som revisorer
  Maxim Konstantinov genvalgt som revisorsuppleant8. Eventuelt.
  Generalforsamling 2012 afholdes d. 17. marts.
  Tilskud til turneringer i Kolding og Horsens forhøjes i år til 2.000 kr. pr. turnering.

Ref. Mikael Langager