Monthly Archives: februar 2008

Forslag til generalforsamlingen

Vedr. Generalforsamling i Sønderjysk Skak den 23. februar 2008.   Forslag til drøftelse under dagsordenens pkt 11.     Der foreslås nedsat et udvalg til at behandle henvendelsen fra 5. hovedkreds angående en fusion af de 2 hovedkredse. Dersom det ønskes kan forsamlingen vedtage et kommissorium for udvalget, men ellers foreslås det at udvalget får […]

Kommentar fra 5. hovedkreds

Lige en kort kommentar til din leder i sidste udgave af Sønderjysk Skak.   Det er korrekt, at vi i 5. hovedkreds er klar til en fusion med 4. hovedkreds. Vi har vendt det på sidste generalforsamling, med fuld tilslutning blandt de tilstedeværende. Endvidere er det min hensigt, at skulle hovedkredsene fusionere, skal der være […]

Løses problemet ved at slå 4.+ 5. hovedkreds sammen?

I min leder i blad 44. skriver jeg næsten til sidst: Problemet kunne løses ved at slå 4.+ 5. hovedkreds sammen……….Det ville bare give nogle lange køreture for os i din sydlige del. Min hensigt var at fortælle medlemmerne i 4 hk., at der blev talt om fusion og opstille et af de problemer, som […]

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier