Bestyrelsesmøde 08-09-2022

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds Torsdag den 8. september 2022 kl. 20-22.30 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Vagn Lauritzen, Lars Wisler, Karl Posselt og Søren Krabbenhøft.
Afbud fra Claus Marcussen.

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:
Dagsorden godkendt

2. Aktiviteter i Hovedkredsen
– Forsøg på opstart af skak i Vejen (i stedet for Brørup)
– Michael Andersen vil gerne låne op til 17 sæt bræt og brikker til brug for (betalt) skoleskakundervisning i skoletiden
– Dommerkursus den 8.-9. oktober 2022. Invitation er udsendt til klubberne (se også https://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2022/08/Dommerkursus-Indbydelse-beskrivelse-og-tidsplan-august-2022.pdf)
– Formandsskifte i Haderslev
– Der er 7 turneringer i gang og invitationer ude til yderligere 9 turneringer i Sydjysk Hovedkreds i resten af 2022
– Sydjysk Hovedkreds´ Facebookside. (Uddrag/oversigt nederst i dagsordenen)

Referat:
Forsøget med at starte skak op som aktivitet under Brørup Gymnastikforening er ikke lykkedes. Initiativet er nu flyttet til Vejen (”Huset”, Østergade 2); første klubaften, mandag den 29. august var der 6 deltagere, så det ser lovende ud.

Da Grindsted Skakklub lukker og slukker, er der masser af skak- brikker, -brædder og nogle ure til overs. Et giver mulighed for at forsyne Vejen-initiativet, udover at Michel Andersen, Kolding Skakklub skal bruge 17 sæt til skoleskak. Karl kontakter Michael for at gøre opmærksom på, at Grindsted/Hovedkredsen kan skaffe materiel.

Grindsted har også et meget nydeligt jumboskaksæt, som tilfalder Hovedkredsen. Det fylder 2 meget store kasser, så Lars bliver kontaktperson, sættet er indtil videre deponeret på ”Mødestedet” i Grindsted. Det undersøges, om der er overskydende plads hos Carsten Bank Friis, der i forvejen opbevarer Hovdkredsens Live-udstyr. Det blev drøftet om der skulle laves depositum/lejekontrakt, men det er næppe nødvendigt.

Vores Facebooksides (/https://www.facebook.com/sydjysk.skak) aktivitet blev vedlagt. Forsøget går tåleligt. Der er god opmærksomhed om opslagene – ikke kun inden for Sydjysk Hovedkreds.

Dommerkurset har i første omgang kun givet to deltagere, men Vagn vurderer, at der er flere på vej.

Formandsskifte i Haderslev: ny formand er Lars Jørgensen.

3. Mailsager siden sidst
– Møde mellem DSS – Niels J.F. Nielsen – og DSU. Vejlekredsens Skoleskakklub – https://www.facebook.com/groups/1225468844923570
– Præsidentvalg i FIDE

Referat:
Poul Jacobsen og Karl Posselt var blandt deltagerne til mødet mellem Unionen og Dansk Skoleskak; det blev et positivt møde, og vi bakker op om projektet. Niels Jørgen Fries Nielsen er tovholder, og en flok skaktalenter er i gang med kvalificeret træning. Et positivt samarbejde mellem DSU og DSS om et koncept, der kan udbredes til flere egne af landet, hvis det bliver en succes.

Formandsvalget i FIDE stod mellem russeren Arkady Dvorkovich og ukraineren Andrii Baryshpolets der kandiderede med Peter Heine med som vicepræsident. DSU stemte på Baryshpolets, men Dvorkovich havde sikret sig så mange støtter på forhånd, at han løb med en storsejr – endnu større end forventet.

4. Holdturneringen 2022-23
– Tilmeldingsfrist den 11-09-2022 – http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Index/84

Referat:
Foreløbige tilmeldinger blev gennemgået. Vagn opdaterer søndag.

På HB-Mødet havde man drøftet et forslag om holdsamarbejde i divisionerne; det blev godkendt som mulighed ved oprykning, men der er opmærksomhed på mulighed for misbrug.

5. SydGrandPrix
– Følgende arrangører og terminer er aftalt: Haderslev den 15. oktober, Kolding Skakklub og Springeren i samarbejde den 5. november, Vojens den 28. december og Varde den 4. februar 2023. Fredericia vil gerne arrangere, men har ikke lagt sig fast på en dato endnu
– Revideret reglement. (Vagns forslag er vedlagt dagsordenen)
– Ideer til markedsføring af SGP-stævne – http://sydjysk-hk.dk/wp-content/uploads/2018/08/Markedsf%C3%B8ring-af-SGP.pdf
– Opdatering af hjemmesiden

Referat:
Der mangler et par arrangører; Vagn spørger nogle af de klubber, der ikke allerede har meldt sig.
Nyt SGP-Reglement: Vagns forslag til reglementsændringer blev gennemgået, justeret og godkendt. Arrangør bestemmer spilleform, som angives i invitationen, alternativt når spillerantallet kendes.

Lars gjorde opmærksom på, at vejledningen i markedsføring af SGP trænger til en let ajourføring.

6. Pokalturneringen 2023
– Tid og sted for hovedkredsens kvalifikationsstævne. Forslag: lørdag den 15. april 2023 på Sønderskov Slot

Referat:
Datoen blev godkendt. Da Sønderskov aldrig har været royalt ejet, så er det ikke et slot men en herregård. Men stadigt et fantastisk spillested.

7. Dansk Skak Union
– Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 04-09-2022. Mundtlig orientering.

Referat:
Dansk Skaksalg lukker pr. 1. oktober, men for de klubber, der har et tilgodehavende hos skaksalget er der fortsat mulighed for at handle fra varelageret lidt endnu – dog allersenest 31/12-2022. Klubberne må selv undersøge deres evt. tilgodehavender.

Divisionsturneringen er næsten på plads; en enkelt gruppe kigges der stadig på med henblik på en mulig forbedring. Turene over Storebælt giver ekstraudgifter. Ved fællesstævner er der problemer med partilister; man kan altså godt være hjemmehold på udebane. I det hele taget kniber det somme tider med at få indberettet partierne.

Sune Berg stopper efter olympiaden som landstræner.

Pige-DM er p.t. sat i dvale i DSU-regi. Der er ikke så mange skakpiger i øjeblikket.

Der afvikles kvinde-DM i weekenden i Øbro´s lokaler. Desværre med kun 5 deltagere.

DSU trækker sig fra ungdoms-NM. Det er et meget dyrt arrangement. Det sidste stævne i Danmark spilles i Fredericia i år.

Der er god gang i promovering af skak på nye måder og i nye sammenhænge – f.eks. vin og skak. Trine Treppendal er meget aktiv og laver en kalender med disse aktiviteter. Hun søges nu tilknyttet DSU som flexjobber i 1-3 timer om ugen.

8. Økonomi
– Status (Claus)
– Medlemssituationen

Referat:
Punktet blev udsat da kassereren lå underdrejet med et maveonde.

9. Mødeplanlægning
Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
– Bestyrelsesmøde torsdag den 10. november 2022 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 9. februar 2023 kl. 19
– Generalforsamling lørdag den 18. marts 2023 kl. 12
– Bestyrelsesmøde torsdag den 20. april 2023 kl. 19

Referat:
Godkendt.

10. Eventuelt

Referat:
Vi skal til at tænke hæderstegn og initiativpræmier, da DSU fremover vil behandle indstillinger på HB-mødet i februar.

Karl er blevet opmærksomt på et flot kæmpeskakspil med brikker drejet i træ. Det står hos en privat i Toftlund. Familien får det i øjeblikket vurderet. Af interesse for Hovedkredsen, hvis det ikke bliver solgt til anden side.

Ref. Søren Krabbenhøft, 12-09-2022