Bestyrelsesmøde 21-04-2022

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Torsdag den 21. april 2022 kl. 19-22.10 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Vagn Lauritzen, Karl Posselt og Søren Krabbenhøft

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Der er indkommet en ansøgning, som behandles under punkt 6: Økonomi

2. Konstituering
Der foreslås uændret konstituering

Referat: Det blev godkendt, selvom hverken Claus eller Lars var til stede. Et hurtigt opslag i vedtægterne kundgjorde at vi var beslutningsdygtige.

3. Siden sidst
– Evaluering af generalforsamlingen

Referat:
– Generalforsamlingen forløb godt, hverken ris, ros eller øvrige indspark.

– Vojens Skakklub starter op på mandag i nye lokaler. Det nye spillested ligger i Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens. Indgang bliver fra bagsiden på Rebslagervej.

4. Aktiviteter i Hovedkredsen
– SGP i Haderslev den 7. maj 2022
– SonFlow Cup/Kolding Bymesterskab 2022 – Richardt Ebbesen’s Mindeturnering (29. april-1. maj 2022)
– Fredericia Chess 2022 (25.-29. maj 2022) – herunder sæsonens sidste afdeling af SGP
– If. Turneringssystemet er der 10 EMTer i gang i hovedkredsen. Desuden indbydelser ude til 6 EMTer og 2 hurtigskakturneringer

Referat: Skakaktiviteterne er støt stigende i Hovedkredsen. Så er der jo også DSU´s skaksommerlejr på Skanderup Efterskole, den 3.-9. juli

5. Planlægning.
– Pokalstævne på Sønderskov Slot den 23. april 2022
– Holdturneringen 2022-23
– Syd Grand Prix 2022-23
– Skak for ukrainere i Danmark
– Dommerkursus (weekend)
– Kursusdag for voksne skakspillere
– Info om Juniorinstruktørordningen
– Online skak?

Referat:
– Sønderskov: Der kommer muligvis 12 hold til pokalskak. Så blev der drøftet logistik og aftalt opgavefordeling.
– Holdskak: Generalforsamlingen overlod det til bestyrelsen at indarbejde og konsekvensformulere de ændringer, der blev
vedtaget på generalforsamlingen. De nye regler for holdskak vil blive udsendt så betids inden opstarten, at klublederen har 14
dages svarfrist. DSU har fastlagt datoer for divisionsturneringen, og de giver ingen problemer ift. HK-holdturneringen.
– SGP: næste sæson, nye ideer, spillesteder og datoer.
– Ukraine: En flok ukrainere der spiller i Vejen Idræts Center har fået bræt og brikker fra Vojens.
– Dommerkursus: en invitation tænkes igennem, Vagn kreerer den.
– Voksenlejr: Bliver nok på Askov Højskole som sidst. Der drøftes datoer. Punktet udskydes til næste møde.
– Juniorinstruktionsordningen: Den er ukendt i Hovedkredsen. http://love.skak.dk/wp-content/uploads/sites/3/arkiv/skakhaandbogen-15.10-oktober-2019.pdf
og herefter til 2.5.3. Der er hermed reklameret lidt for den, men skal nok på hjemmesiden for at nå længere ud. Bestyrelsen ser
velvilligt på ansøgninger.
– Online skak: vi drøftede om bestyrelsen skulle gøre et tiltag, men besluttede et nej.

6. Økonomi
– Status (Claus)

Referat: Ingen tal, da Claus var fraværende, men Per Hansen, Haderslev havde fremsat et forslag og en ansøgning. Et demobræt og lidt kørepenge i forbindelse med sine foredrag. Det godkendte bestyrelsen, og vil se på hans erfaringer for at kunne handle på det.

7. Dansk Skak Union
– Mundtlig orientering fra HB-møde den 15. april og Delegeretmøde den 17. april

Referat: Sædvanen tro er der ingen mødereferater endnu, men Karl gav en mundtlig orientering. Divisionsturneringen er fastlagt og diskussionen om bræt- versus matchpoints endte efter en tæt afstemning med, at der indføres et 2-årligt forsøg med matchpoints i skakligaen, men ikke i de øvrige divisioner. En arbejdsgruppe skal kigge på behovet for en ny divisionsstruktur.
Delegeretmødet var ganske udramatisk.

8. Mødeplanlægning
Forslag til mødedatoer:
Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
– Bestyrelsesmøde torsdag den 21. april 2022 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 8. september 2022 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 10. november 2022 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 9. februar 2023 kl. 19
– Generalforsamling lørdag den 18. marts 2023 kl. 12
– Bestyrelsesmøde torsdag den 20. april 2023 kl. 19

Referat: Godkendt.

9. Eventuelt

Referat:
– Karl har købt den nye Hans Endrup Jacobsen-bog ”Gode træk”, som han glæder sig til. (Forfatteren gav foredrag på GF-20).
– Det har vist sig næsten umuligt for Vagn at få arkiveret 4.HK´s arkivmateriale. Lands- nu Rigsarkivet i Aabenraa ønsker ikke at modtage det.

Addendum: Søndagens Pokalskak blev afviklet i de smukke rammer med solskin og Sønderskov. Intet var afgjort før sidste øjeblik og en slutstilling der krævede målfoto, Vinderen blev Springeren 1 og 2, med Evans på 3.pladsen. Der var 2½ point mellem nr.1 og nr.6. Vojens tog prisen for bedste hold under 1600.