Bestyrelsesmøde 09-11-2023

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds

Torsdag den 9. november 2023 kl. 19.30-22 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

1.      Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsorden godkendt

 

2.      Siden sidst
– Status for plakatskabeloner, der kan tilpasses lokalt i klubberne (Claus)
– Status for erindringspræmier til skoleskakspillere i SGP-turneringer (Claus)
– Kandidater til julekalender med ”usynlige” ildsjæle
– Kandidater til hovedkredsbestyrelsen

Referat:
Plakaterne går sin stille gang og Claus modtager gerne flere forslag.
Skoleskakpræmier har interesseret alle arrangørklubber, og de er i bestilling.
Trine Treppendahls efterlyser ildsjæleberetninger til julekalenderen, forslag til Formanden.
Der er stadig ingen kandidater til formandsposten; formændene mailes igenigen.
Venskabs-bymatchen Kolding/Springeren mod Haderslev /Vojens er kalendersat 8/1-2024 i Kolding Skakklub

 

3.      Aktiviteter i Hovedkredsen
– Invitationer og igangværende turneringer i Sydjysk Hovedkreds – se bilag (klip fra turneringssystemet)
– Børn og ungdom. Kreds- og kommunemesterskaber i skoleskak. DM i skoleskak (https://dm.skoleskak.dk/dm-tilmeldte).

Referat:
Der er en fin turneringsaktivitet i hovedkredsen.
Der har været afviklet kredsmesterskab (Sønderjylland) i skoleskak på Skærbæk Skole.
Karl fortalte om kommunemesterskaberne i skoleskak i Haderslev.
Kunsten er at komme i kontakt med skaklæreren. Et positivt problem er så, at der formeligt vælter ind med juniorer i klubben, så man skal til at niveauopdele dem efter spillestyrke – og bruge flere instruktører.
Claus fortæller om stævner på 3 skoler i Fredericia, og ansøger om midler.

 

4.      Planlægning.
– Status for Holdturneringen 2023-24 (Lars)
– Status for Syd Grand Prix 2023-24 og aftale vedr. stævne nr. 7 (Lars)
– Invitation til Pokalturnering (lørdag den 6. april 2024) kan udsendes, når vi kender ratingtal pr. 01-01-2024

Referat:
Der var problemer i en kamp hvor en ny spiller ikke optrådte på styrkelisten. Det er kun holdturneringslederen, der kan rette styrkelisten, når turneringen er startet. Problemet løste sig da Lars kontaktede holdlederne.
Den kommende divisionsændring, vil kaste op til 4 nedrykkere.
Da det er svært at spå om fremtiden besluttedes at bruge bestyrelsesmødet 8. februar på emnet, så vi kan være klarere i spyttet sidst i marts, når turneringen slutter.
Så drøftedes scenarier for play off, grupper og manglende oprykning.
Et regneark med holdturneringsgebyr ikke kommet på 4. kvartals regnskab. Det kommer med næste gang, klubberne har fået tilbud om at betale i år.
Bestyrelsesmødet 8. februar kommer til at omhandle turneringsstruktur og -reglement, så der er noget til Generalforsamlingen 16. marts.
Lars mente ikke at han kunne sidde i Hovedkredsens dommerkomite som holdturneringsleder.
Claus træder til, fra sin post som suppleant; den ledige plads som suppleant, blev efter en hurtig SMS besat med Vagn Lauritzen.
Varde Skakklub har tilbudt sig som arrangør af den 7. og sidste plads i SGP-kalenderen lørdag den 3.februar. Bestyrelsen takker ja til tilbuddet og Lars giver besked til Varde.
Pokalskak er planlagt til lørdag den 6. april 2024 på Museum Sønderskov.

 

5.      Dansk Skak Union

Referat:
Næster HB-møde er søndag den 19. november. Bortset fra konstituering af en ny sekretær i DSU, er der ikke andet til punktet endnu.

 

6.      Økonomi
– Status 2023 og revideret regnskab for 2022 (Claus)
– Ingen nye ansøgninger om tilskud til aktiviteter i hovedkredsen

Referat:
Regnskabet gennemgået, over 5.000.- i overskud, selvom kontingentet blev nedsat på sidste Generalforsamling. Der mangler dog at blive udbetalt Holdskakpræmie til 2 hold. Claus mangler kontonumre.
Danske Banks gebyr-helvede blev drøftet, vi valgte dog at lade som ingenting.

At ansøgninger kræver regnskab drøftedes. Et bilag med dokumentation for udgiften eller delregnskab er som regel tilstrækkeligt. Formuleringen i ansøgningsskemaet på hjemmesiden fastholdes uændret.
Vi genbruger præmiestørrelserne i Holdturneringen fra sidste år.

 

7.      Mødeplanlægning
Mødested: Huset, Østergade 2, 6600 Vejen
Forslag til mødeterminer:
– Bestyrelsesmøde torsdag den 8. februar 2024 kl. 19
– Generalforsamling lørdag den 16. marts 2024 kl. 12
– Bestyrelsesmøde torsdag den 11. april 2024 kl. 19

Referat: Godkendt.

 

8.      Eventuelt

Referat:
Intet til punktet.

/Ref. 12-11-2023 Søren Krabbenhøft