Ekstra generalfors. 2008

Extraordinær Generalforsamlingsreferat

Mødested: Hotel Pauli, Vojens 23.2.2008

Deltagere:

Dagsorden:
  1. Valg af Dirigent
  2. Mandtal
  3. Valg af Fungerende Formand
1. Valg af dirigent

Kassereren (FA) bød velkommen og foreslog Niels Falsig som dirigent;
der modtog valget.

2. Mandtal

Dagens fremmødte blev noterede, og stemmeantallet opgjort til 12

3. Valg af Fungerende Formand

FU foreslår tidligere formand Hans Jørgen Clausen. Niels Falsig foreslår
Frede Andersen.
Der foretages skriftlig afstemning.
Den ender med stemmerne 6 – 6 uafgjort og dirigenten (NF) udbeder sig
løsningsmuligheder. JCP fortæller at man i Folketinget laver en omstemning,
og ender denne også remis, skrides der til lodtrækning.
UH minder om vigtigheden af valget og indskærper at man tænker sig om.
2. afstemning ender 6 – 5, med en blank stemme, til Frede Andersen.

Frede modtager valget og takker forsamlingen.

Og så en kort rygepause:

Referent: Søren Krabbenhøft (Sekretær)