Bestyrelsesmøde 21.09.2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Onsdag den 21. september 2016 kl. 19 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.
DELTAGERE: Karl Posselt, Bjarne Ramussen, Christian Dahl og Søren Krabbenhøft
AFBUD: Claus Marcussen.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat: Der blev indført et ny punkt 5 (Rekrutteringsmøde), der så forrykkede resten af punkterne.
 2. Godkendelse af referat
  – Bilag: http://sydjysk-hk.dk/bestyrelsesmoede-13-04-2016/
  Referat: Punktet vil fremover ikke være på dagsordenen, da mødereferatet godkendes af bestyrelsen efter evt. mailkorrespondance, hvorefter det offentliggøres på Hovedkredsens hjemmeside.
 3. Aktiviteter i Hovedkredsen
  – Status over turneringsaktivitet m.v.
  Referat:
  Mange turneringer i Hovedkredsen; store som små. Der er p.t. 10 indbydelser til turneringer og 11 igangværende/afviklede i turneringssystemet, så aktivitetsniveauet er i orden. Desværre lykkedes det ikke at skaffe et rimeligt antal deltagere til Sydjysk Mesterskab (Haderslev). Logistisk betragtet er det nok weekendturneringer, der vinder popularitet, selv om det er en hård turneringsform.
  Træningssamlingerne for ungdomsspillere ser ud til at være blevet en solid succes. Der inviteres til den 5. samling i år den 1. oktober 2016.
  Så blev propagandaskak drøftet; såsom Gågadeskak, sommerferieskak og terrasseskak.
 4. Dansk Skak Union
  – Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 21-08-2016
  Referat:
  Referatet fra seneste HB-møde (21. august) er ikke offentliggjort endnu, men vil snart kunne findes på www.skak.dk Karl Posselt orienterede om de væsentligste sager.
  Af særlig betydning for Sydjysk Hovedkreds er HBs præcisering vedr. overgangsreglerne efter fusionen til Sydjysk Hovedkreds. Overgangsperioden vedr. holdturneringen ophører i 2018. Det betyder, at der endnu i 2018 er to oprykningspladser for Sydjysk HK. Der er ingen tegn på kommende fusioner mellemandre Hovedkredse.
 5. Rekrutteringsmøde
  Referat:
  Der er rekrutteringsmøde i Kolding Stadsarkiv tirsdag 27. september. Foreløbigt kun 3 tilmeldte. Det skyldes måske, at man er lidt sent ude. Sidste tilmelding i dag (onsdag).
  Hvis man ikke selv kan møde, skal man søge at få en anden til at træde til. Skulle det ikke lykkes denne gang, så vil vi forsøge en gang senere på sæsonen.Addendum: Sidste tilmeldingsfrist er udskudt til Søndag, dog uden det ønskede resultat, og mødet er derfor blevet aflyst.
 6. SGP-serien 2016-17
  – Er planlagt med datoer og spillesteder/arrangører  (se http://sydjysk-hk.dk/SGP/?SGPyear=2016).
  – Koordinering med U-GP for ungdomsspillernes vedkommende
  – SGP-udvalget
  Referat:
  SGP-udvalget har planlagt sæsonen. Der koordineres i denne sæson med DSU´s U-GP. Det betyder, der skal indsamles fødselsdata på deltagere født i 2003 eller senere.
  Preben Hau Sørensen har meddelt, at han efter denne sæson stopper i SGP-udvalget. Preben opfordres til at lave en køreplan/vejledning til sin efterfølger. Alternativer/kandidater til posten blev drøftet, og gode emner modtages med glæde.
 7. Holdturneringen
  – Tilmeldinger og planlægning af Holdturneringen i Sydjysk Hovedkreds 2016-17
  Referat:
  Christian Dahl har holdturneringskemaet nogenlunde på plads, men afventer lige divisionsturneringen.
  Der er store afstande, men forventes helt klart i løbet af weekenden. Der bliver ingen C-række i år. Styrkelister skal indsendes inden 15. oktober.
 8. Pokalturneringen 2017
  – Reglement/vejledning for arrangører
  Referat:
  Der var ingen bud på arrangører af kvalifikationsstævnet sidste år, er der mon nogle i år? Vi kan fremkomme med vejledning til arrangører. Præmier/indskud blev drøftet.
 9. Ungdoms-/Juniorskak
  Referat:
  Punktet udskydes, da Claus ikke er her.
  Der har været afholdt træningssamlinger. U-DM Køge mangler tilmeldinger i i nogle af aldersgrupperne. Ikke mindst i pigegrupperne.
  Dansk Skole Skak har p.t. ingen aktiv bestyrelse i Sønderjylland.
 10. Økonomi m.m.
  – Status ved kassereren
  Referat:
  Regnskabet blev kort gennemgået, og det er tilfredsstillende. Derimod er medlemstallene trist læsning, det falder stadigvæk.
  Kasserer Bjarne Rasmussen stillede det forslag, at pengene og medlemmerne skulle adskilles – altså en tilbagevenden til tidligere, hvor der både var en medlemskartoteksfører og en kasserer.
 11. Mødeplanlægning
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
  – onsdag den 23-11-2016 kl. 19 (bestyrelsesmøde)
  – onsdag den 15-02-2017 kl. 19 (bestyrelsesmøde, regnskab, forberedelse af  generalforsamling)
  – lørdag den 25-03-2017 (generalforsamling)
  – lørdag den 25-03-2017 (Efter generalforsamlingen: bestyrelsesmøde, konstituering)Referat:
  Nye terminer blev aftalt:
  – onsdag den 19-04-2017
  – onsdag den 20-09-2017
  – onsdag den 22-11-2017
 12. Eventuelt
  Referat:
  Både Kasserer Bjarne Rasmussen og Holdturneringsleder Christian Dahl meddelte, at de stopper i HK-bestyrelsen ved Generalforsamlingen.

Referent Søren Krabbenhøft