Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling d. 23/3 2013 kl. 12.00 på Billund Kro.  

 
Følgende klubber var repræsenteret:

Skakklubben Centrum
Evans
Varde Skakklub
Esbjerg Skakforening
Fredericia Skakklub
Springeren
Korning
Horsens
Grindsted

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

Henrik Svane valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.

5. hovedkreds’ generalforsamling kan ikke tilslutte sig forslaget om at ændre nuværende turneringsstruktur.

Initiativpræmie 2013: Fredericia Skakklub

Hæderstegn 2013: Lars Wisler, Grindsted

Beretningen godkendt.

3. Økonomi.

Årets overskud 5.074 kr. Egenkapital 47.764 kr.

Regnskabet godkendt.

4. Beretning om Holdturneringen.

Christian Dahl uddelte præmier.

5. Indkomne forslag

a. Det foreslås, at hovedkredskampe bortset fra Mester 1 afvikles i ugen efter divisionskampene.

Vedtaget.

b. Det foreslås, at der i SGP-turneringerne indføres en skoleskakklasse 2 for de knap så øvede.

Vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent.

Forslag om uændret kontingent vedtaget.

7. Valg.

Jean B. Mikkelsen genvalgt som formand
Bjarne Rasmussen genvalgt som kasserer
Mikael Langager genvalgt som sekretær
Flemming Færge genvalgt som kartoteksfører
Christian Dahl genvalgt som bestyrelsesmedlem
Preben Sørensen og Max E. Hansen genvalgt som revisorer
Maxim Konstantinov genvalgt som revisorsuppleant

8. Eventuelt.

Generalforsamling 2014 afholdes d. 22. marts.

Fremover skrives adresse på stedet for generalforsamlingen i indkaldelsen.

Ref. Mikael Langager