Bestyrelsesmøde 25.10.2018

Onsdag den 25. oktober 2018 kl. 19 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.
DELTAGERE: Karl Posselt, Vagn Lauritzen, Lars Wisler og Søren Krabbenhøft.
Afbud fra Claus Marcussen
 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat: Godkendt
 2. Siden sidst
  – Opbevaring af DGT-udstyr
  – Genforeningsjubilæum
  – Præsidentvalg til FIDE
  Referat:  Udstyret bliver fremover opbevaret i et lokale under Carsten Bank Friis’ boghandel i Fredericia, og er vistnok allerede på plads. Forsikringer er dyre, så vi undværer og håber, at medlemmerne passer på varerne – både under brug og under transport.
  Vagn og Karl har besøgt Genforeningssekretariatet i Aabenraa. Det blev en nyttig samtale uden at der kom noget konkret ud af det. Næste stop bliver Region Syddanmark og Region Sønderjylland-Schleswig. Der er godt gang i planlægningen selvom der er lang tid til.
  Præsidentvalget til FIDE endte med at sejr til Arkady Dvorkovich, som DSU stemte på.
 3. Dansk Skak Unions imagekampagne
  – Medlemsrekruttering via medspil på Unionens imagekampagne. Ud fra bilagene drøftes, på hvilke måder HK kan understøtte det rekrutteringsarbejde, der nødvendigvis må gøres i de enkelte klubber.
  Bilag: Medlemskampagne – bilag 1 , Medlemskampagne – bilag 2 , Medlemskampagne – bilag 3  samt vedhæftede dokument (flere medlemmer i DSU).
  Referat: Vi diskuterede en lang række ideer og muligheder.
  Hvad skal der sættes i værk, når en ny skakspiller kommer ind ad døren. Hvordan fastholder vi nuværende medlemmer osv. Er skak en sportsgren, hvor man ikke træner systematisk for at blive bedre. Modtagelse i klubben er afgørende. Stop urene og snak med den nytilkomne. Intern hurtigturnering om efteråret, mere alvorlig turnering senere på sæsonen. Socialt fællesskab: kaffepause
  Til bud om begynderkursus, så nye medlemmer ikke taber hele tiden.
  Arrangere skaklejr for helt nye – og måske også andre, der ikke er så stærke eller ikke udvikler deres styrke.
  I første omgang er det en udfordring at få nye til at komme ind ad døren. Brug lokale Facebook-sider (ikke skaksider), konkurrence, annoncering i ugeaviser.
  spille skak, hvor det er synligt for andre/ikke skakspillere
  Gode lokaler er afgørende. Desuden, at der altid er aktivitet på en klubaften, selv om der måske er turneringspause.
  HK kunne lave en oversigt over ressourcer i klubberne. Medlemmer med særlige kvalifikationer og som vil hjælpe andre.
  Liveskak i klubber, der har lyst til at prøve/eksperimentere
  Merchandise
  Fælles folder med ultrakort info om de enkelte klubber Vinduesblikfang i tomme butiksvinduer.
  Skakkens dag, foreningernes dag,
  Åbent hus i alle klubber på samme tid
  Der er masser af tomme butiksvinduer; kæmpeskak stilles op og klubben spiller mod lokalbefolkningen. Spørg din handelsstandsforening.
  Vi vil meget gerne have, at én af klubberne i Hovedkredsen prøver at blive medarrangører på et ”Rune Friborg”-arrangement.
  På næste bestyrelsesmøde vil vi prioritere og vælge fra blandt de mange ideer.
 4. Fremtidig Holdturneringsstruktur
  – Drøftelse af Holdturneringens fremtidige struktur i forlængelse af HK-generalforsamlingen den 17-03-2018.
  Bilag: Seneste bilag af 20-09-2018 fra Vagn er vedhæftet.
  Referat:  Forslagene blev virkeligt drøftet igennem. De skal nu finpudses for derefter at blive udsendt til høring blandt klubberne. Vi enedes om at skære antallet af forslag ned til 2-3 stykker, desuden at lave forslagene i skemaform. Efter høring håber vi at kunne nå frem til det/de forslag, vi vil fremlægge på generalforsamlingen i marts 2019.
  Til den forestående holdturnering ser det ud til, at klubberne overholder fristen for indberetning af styrkeliste.
 5. Mødeplanlægning
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
  Torsdag den 22. november 2018 kl. 19
  Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19
  Generalforsamling lørdag den 23. marts 2019 kl. 12
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
  Referat: Godkendt.
 6. Eventuelt.
  Referat: På foranledning af Claus, var der en kort drøftelse af principper for tildeling af Grand prix-points og præmier i SGP.  Claus opdaterer hjemmesiden med GP-points, og hvis det giver anledning til tvivl, er det op til at SGP-udvalget at fortolke reglementet – eller foreslå det rettet til.
  Lars har ikke været i kontakt med Dansk Skole Skak siden sidst.
Referent: Søren Krabbenhøft