Ansøgning om støtte

Ansøgninger om støtte fra Hovedkredsen.

Sydjysk Hovedkreds har afsat budgetmidler til aktivitetsfremmende formål.

Ansøgninger til denne pulje skal ligge inden for rammerne af Hovedkredsens formål, som er beskrevet i vedtægterne (§3):

Bestyrelsen har udarbejdet et ansøgningsskema, som skal sikre, at vi får de nødvendige oplysninger i én arbejdsgang. På den måde vil vi gøre det lettere at være ansøger og lettere/hurtigere for bestyrelsen at behandle ansøgningerne.

Ansøgninger kan indsendes løbende, men man må regne med en vis behandlingstid.

Ansøgninger skal sendes via mail til Sydjysk Hovedkreds´ kasserer:
Claus Marcussen, Grønkjærsvej 60, 7000 Fredericia
tlf. 75 94 15 20
kasserer@sydjysk-hk.dk

Når en aktivitet er gennemført, skal der indsendes et regnskab som dokumentation.

I de tilfælde, hvor det giver mening (afhængig af formålet), vil Hovedkredsen som forudsætning for tilskud bede om en kort evaluering, når aktiviteten er gennemført. Det sker for at kunne sprede erfaringer og viden til andre klubber i kredsen.

Ansøgningsskemaet kan downloades her.

Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds.