Bestyrelsesmøde 11-11-2021

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Torsdag den 11. november 2021 kl. 19-21.45 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Vagn Lauritzen, Claus Marcussen, Lars Wisler (fra. 19.20), Karl Posselt og Søren Krabbenhøft

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt uden tilføjelser

2. Konstituering

Referat: Hurtigt overstået, da alle beholdt deres hidtidige pladser.

Valgt direkte på generalforsamlingen: Karl Posselt, formand; Claus Marcussen, kasserer

Øvrige: Vagn Lauritzen, Holdturneringsleder; Lars Wisler, Juniorleder og Søren Krabbenhøft, Sekretær

3. Evaluering af generalforsamlingen den 18-09-2021

Referat: Bestyrelsen er corona-parat og følger udmeldinger nøje. Bestyrelsens arbejde blev godkendt, men der kommer ikke mange reaktioner eller dynamik fra klubbernes side. Tilsyneladende ingen interesse hos nødlidende klubber for at modtage en hjælpende hånd. Bestyrelsen er ellers klar til at besøge klubber, men uden foregående invitation giver det ikke rigtig noget. En mulighed kunne være et fysisk møde med mulighed for, at andre kunne være med på en lytter (digitalt). Der blev givet masser af inspiration af Hans Endrup på generalforsamlingen i 2020. Der overvejes en skrivelse til klubberne.
Vagn søger at bestille lokale på Vejen Idrætscenter til næste års Generalforsamling.

4. Aktiviteter i Hovedkredsen
– Siden sidst

Referat:
– I Holdturneringen har der kun været mindre problemer. Vagn præciserer at styrkeliste skal være på spillestedet, så man undgår, at der bliver byttet rundt på rækkefølgen.
– Første afdeling af SGP blev en succes med 34 deltagere og 12 børn. Skoleskakspillere med rating søges rykket op i relevant klasse.
– Det er kun ildsjæle der holder liv i kommunemesterskaber i skoleskak, da der er begrænset aktivitet i Dansk Skoleskaks Kredse ift. tidligere, hvor der også blev afholdt kredsmsesterskaber mange steder.
– Der har været byturnering i Esbjerg (4. Esbjerg Efterår 2021)
– Næste SGP Evans 27/11 -2021.
– Pokalturneringen 2022 (hurtigskak for hold). Der udsendes invitation i januar sammen med ratingtal pr. 01-01-2022.
Voksenskaklejr I Løgumkloster 18.-20. Februar 2022

5. Klubber, vedtægter og DSU-medlemskab
– Regelfortolkning, praksis og konsekvenser

Referat: Én af hovedkredsens klubber har udmeldt alle medlemmer (på nær 1) i coronatiden og opererer if. Klubbens hjemmeside med 2 slags medlemmer – herunder ”lokale” medlemmer, der ikke er indmeldt i DSU. Dermed overholder klubben i DSU´s vedtægter. HK-bestyrelsen sender et bekymringsbrev til klubben.
Sagen gav anledning til en bredere drøftelse af forskellige foreningskonstruktioner, der kan give anledning til afgrænsningsproblemer.

6. Økonomi
– Status (Claus)

Referat: Revisorerne ønsker at holdturneringsgebyret kommer i 4. kvartal med note om tilsvarende præmier, der vil optræde i 2022-regnskabet.
Vagn sender oversigt over holdturneringsgebyrer og -præmier til Kassereren.

7. Covid-smittesituationen
– Rettidig omhu, hvis smittesituationen kommer ud af kontrol

Referat: Corona-passet er genindført for større forsamlinger; bestyrelsen holder fingeren på pulsen ift. udmeldingerne fra myndighederne. Hjemmeklubbens regler gælder, men meddeles udeholdet i god tid. Vagn sender aktuel Coronainformation vedr. holdturneringen til klubberne (udsendt til formænd og holdledere samt lagt på holdskakhjemmesiden)

8. Dansk Skak Union
– Herunder Delegeretmøder og HB-mødet den 06.-07. november 2021

Referat: Delegeretmøderne foregik uden de store sværdslag. De mest kritiske (på de sociale medier) mødte ikke op, og nuværende FU-medlemmer blev genvalgt.

Bestyrelsen har fået tilsendt materiale vedr. HB-mødet den 6.-7. november og Karl orienterede mundtlig fra mødet.

9. Mødeplanlægning
Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
– Bestyrelsesmøde torsdag den 3. februar 2022 kl. 19
– Generalforsamling lørdag den 26. marts 2022 kl. 12
– Bestyrelsesmøde torsdag den 21. april 2022 kl. 19

Referat: Godkendt

10. Eventuelt

Referat: intet til punktet