Bestyrelsesmøde 25.4.2019

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Torsdag den 25. april 2019 kl. 19-23 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Lars Wisler, Vagn Lauritzen, Søren Krabbenhøft og Karl Posselt.

/Ref.: Søren Krabbenhøft