Hovedkredsgeneralforsamlingen – referater og dokumenter

Generalforsamlingen blev afholdt i Vejen med i alt 21 deltagere og fandt sted i god ro og orden.

Der var indsendt 5 skriftlige forslag – 3 fra bestyrelsen og 2 fra Kolding Skakklub. Alle forslag handlede om holdturneringen og holdturneringsreglementet. Bestyrelsens forslag omfattede også “underforslag”, så der var mange afstemninger. Med enkelte undtagelser kunne generalforsamlingen godkende forslagene.

De øvrige punkter på dagsordenen gav ikke anledning til længere debat, og bortset fra udskiftning af en bestyrelsessuppleant var der genvalg over hele linjen.

Som en nyhed og et forsøg på at være ude i god tid og undgå nogle af de kalenderforvirringer, der har været i den foregående sæson, var der inden generalforsamlingen udsendt et udkast til kalender for sæsonen 2018-19. Der fremkom ikke umiddelbart forslag til korrektioner, så kalenderen kan bruges som vejledende planlægningsredskab, selv om ændringer kan vise sig nødvendige undervejs.

Sydjysk Hovedkreds har til Dansk Skak Unions Delegeretmøde i Påsken indstillet Bjarne Meldgaard Rasmussen til hæderstegn og Løgumkloster Skakklub til initiativpræmie.

Generalforsamlingen kunne afsluttes efter små 4 timer. Ca. halvdelen af deltagerne tog derefter hjem, mens resten blev tilbage for at spille 5 runder “hovedkredslyn!”

Dokumenter fra generalforsamlingen:

Dagsorden
Forslag til generalforsamlingen. Forslag 1, Forslag 2, Forslag 3, Forslag 4-5
Formandsberetning
Revideret regnskab for 2017 (Bemærk: I opstillingen af regnskabet er der ved en fejl byttet om på kolonnerne Indtægter og Udgifter)
Budgetforslag for 2018 (Baseret på uændret kontingent)
Indstillinger vedr. Initiativpræmie og Hæderstegn

Generalforsamlingsreferat
Bilag til Generalforsamlingsreferat (resultat af afstemninger om forslag 3 – en lang række ændringer til Holdkampreglementet)
Revideret Holdkampreglement (med markering af godkendte ændringer)
Revideret Instruks for kampleder og holdledere (med markering af godkendte ændringer)

Planlægningskalender. Som et nyt initiativ er der endvidere udarbejdet et foreløbigt Kalenderforslag for den kommende sæson (2018-2019)

Resultatet af “Hovedkredslyn 2018” Til lykke til præmietagerne Lars Wisler og Christian Dahl.

Næste års hovedkredsgeneralforsamling finder sted lørdag den 23. marts 2019.

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier