Bestyrelsesmøde 12.11.2020

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds torsdag den 12. november 2020 kl. 19-20.45

Sted: ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

Deltagere: Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Karl Posselt og Søren Krabbenhøft.
Lars Wisler deltog via Skype.

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt med det forbehold, at mødedatoen er flyttet og således en uge senere end angivet under punkt 7. Dertil skal tillægges at Lars Wisler deltog i mødet hjemmefra, grundet coronasituationen.

2. Aktiviteter i Hovedkredsen
– Siden sidst

Referat: Grenzturneringens sidste runde afvikles på separate spillesteder grundet Corona.
En skakspiller fra Brørup har forsøgt at stable en skakklub op i Vejen – indtil videre uden held. Referenten, som selv er tidligere Vejen-spiller kunne tillægge, at der vist ikke var mange tilbage, da han er bekendt med flere dødsfald blandt tdl. medlemmer af den for nogle år siden nedlagte Vejen Skakforening.

3. Covid-restriktionerne og deres konsekvenser.
– SGP
– Holdturneringen
– klubliv
– Børne- og juniorarbejdet

Referat: SGP kan ikke gennemføres; lige nu afventes regeringens udspil vedr. tiden efter 22.november. Bliver restriktionerne lempet, så vil der dog være for kort tid til at Haderslev kan forberede sig, så de har meldt fra. 3. afdeling er altså aflyst. Det samme kan ske med Vojens Juleturnering (SGP-4). Bestyrelsen arbejder på en modificeret udgave af SGP-sæsonen med 4 – 5 runder i foråret/forsommeren, hvis det lader sig gøre.Holdturneringen kører for 4 mands hold og bør kunne gennemføres, hvorimod 8 mands rækkerne ligger ned.
Lige nu afventes Divisionsturneringen; spiller den ikke, så gør vores Mesterrækker heller ikke.
Jerne og Springeren holder lukket i en periode, mens øvrige klubber spiller med de begrænsninger der nu gælder.Så blev der omdelt præmier for sidste sæsons SGP. Søges fordelt via klubberne, og de kontante præmier via bankoverførsel eller Mobile Pay.De fleste klubber opretholder klublivet i et vist omfang, og bortset på begrænsningen på 50 for så vidt angår børn og unge (u. 21 år), kan ungdomsarbejdet fortsætte uhindret.

4. Økonomi
– Status (Claus)

Referat: Regnskabet gennemgået, uden de store overraskelser.
Kassereren redegjorde for de problemer, der er fulgt med Hovedkredsen overtagelse af administrationen af enkeltmedlemmer. Det er noget rod da enkeltmedlemmer ikke selv ved, at de er overgået til Hovedkredsen. Der er for øvrigt 9 enkeltmedlemmer i hovedkredsen.

5. Handlingsplan for hovedkredsens støtte til klubberne
– Med udgangspunkt i referatet fra bestyrelsesmødet den 10-09-2020

Referat: Der sker sandsynligvis ikke noget før Generalforsamlingen.
Hovedkredsens Facebook-side bør have 2 nyheder om ugen. Bestyrelsens medlemmer opfordres til at komme med ideer til eller selv lave opslag.

6. Dansk Skak Union
– Herunder HB-mødet den 15-11-2020

Referat: Et møde der står i coronaens tegn.
Hvis divisionen ikke bliver spillet færdig inden Påske, foreslås det, at FIDE-rating bliver udgangspunkt for kvalifikation til DM.
DSU´S hjemmeside knokler Claus med, han lover at fanen Organisation bliver det næste der kører. Hvad der derefter sker, kommer til at fremgå som nyheder på DSU´s hjemmeside.
Under punktet budget vil man lave en fremskrivning til 2025. Selv om der bliver indarbejdet besparelser i budgettet for at skabe bedre balance mellem udgifter og indtægter, kan en kontingentstigning næppe undgås.

7. Mødeplanlægning
Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
Torsdag den 5. november 2020 kl. 19. Ændret til: Torsdag den 12. november 2020 kl. 19
Torsdag den 4. februar 2021 kl. 19
Generalforsamling lørdag den 20. marts 2021 kl. 12
Torsdag den 15. april 2021 kl. 19

Referat: Mødet var flyttet, men ikke rettet i planlægningskalenderen. Sjusk fra formandens side!

8. Eventuelt

Referat: Claus nævnte de udfordringer, der var med kameraopsætning og lyd til liveskak-kommentering ved DM. Ønsket er, at et passende antal (6 – 8) personer fra hele landet oplæres til denne opgave, så teknikken kommer på plads, uden at det hele hænger på få skuldre.

/Ref. Søren Krabbenhøft