Holdkamp mod naboklubberne syd for grænsen

Som nævnt på vores generalforsamling i marts planlægges der et arrangement i foråret 2020 i anledning af 100 års jubilæet for Sønderjyllands genforening med Danmark.

For at afprøve samarbejdet i en lidt mindre skala, planlægges også en holdkamp mellem de to kredse, altså mellem Sydjysk Hovedkreds og Schachbezirk I (Nord) – denne holdkamp skulle finde sted midt i september dette år, og holdene skulle fra hver kreds, dels være et 8 mands elitehold uden ratingbegrænsning, dels et 8 mands breddehold med spillere med højst 1700 i rating.

Vores tyske kolleger har nu foreslået lørdag, den 14. september som dato for holdkampen, og har opfordret klublederne i det nordtyske til at undersøge muligheden for at stille hold.
Datoen kolliderer ganske vist med vores planlagte dato for første afdeling af SydGrandPrix, men et af arrangementerne vil eventuelt kunne flyttes til den 21. september.

Vi har en mail bedt klubberne om at undersøge interessen for at deltage på disse hold og opfordrer hermed alle medlemmer, der kunne tænke sig at deltage, til at melde sig enten via klubben eller direkte til undertegnede indenfor de næste par uger.

Holdene vil blive sat efter styrke, men samtidig ville vi gerne have så mange af hovedkredsens klubber repræsenterede som muligt.

Vi i hovedkredsens bestyrelse ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen
Vagn Lauritzen

Holdturneringsleder
Sydjysk Hovedkreds

Telefon: 21482043 / 74744303
Email: hold@sydjysk-hk.dk

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier