Holdturnerungen 2013-14

Vi har desværre ikke fået yderligere information om, hvor tæt Dansk Skak Union er på at få hjemmesiden (www.holdskaksyd.dk) med holdturneringen i 4. og 5. hovedkreds op at køre.

Sidste nyt er på divisionsturneringens hjemmeside, hvor divisionsturneringens turneringsleder Per Rasmussen har bedt om, at han får tilsendt styrkelisterne. Jeg har sendt styrkelisterne for divisionsklubberne Esbjerg, Springeren og Evans til ham i dag.

Ud fra dette er der noget, som tyder på, at hjemmesiden for vores lokale holdturnering ikke kommer op at køre inden næste søndag, hvor holdturneringen starter.

Men uanset hvad der sker med hensyn til hjemmesiden, så starter vores holdturnering med de første holdkampe søndag den 27. oktober og i ugen derefter.

Se det udsendte holdturneringsprogram, hvor holdkampene fremgår.

Min medholdturneringsleder Svend Erik Kramer vil i den kommende uge skrive styrkelisterne for alle klubberne i 4. og 5. hovedkreds sammen i et dokument og sende dette til alle klubformændene.

Når jeg får nye oplysninger omkring holdturneringshjemmesiden vil jeg informere mere herom på denne hjemmeside.

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier