Hyg dig og lær

Nimzowitsch – Danmarks Skaklærer
 
Aron Nimzowitsch (1886-1935) levede i Danmark fra først i 1920’erne og er kendt for sine mange idéer om ”hypermoderne skak”. I dag husker vi f.eks.”Nimzoindisk”, Nimzowitsch’ forsvar og ”Nimzowitschvarianten” i fransk. Nimzowitsch var især en fremragende positionsspiller, men kunne naturligvis også kombinere, hvad nedenstående lille fyrværkeri viser:
 
A. Nimzowitsch – Ryckhoff
Simultanforestilling Pernau 1910
Spansk

1. e2-e4, e7-e5 2. Sg1–f3, Sb8-c6 3. Lf1–b5, Sg8-f6 4. 0–0, d7-d6 5. d2-d4 Hvid går til angreb i centrum. Sorts bedste træk er nu omgående at afbryde bindingen med 5. -, Lc8-d7. I stedet begiver han sig ind på et farligt eventyr. 5.-, Sf6xe4 6. d4-d5 En bonde angriber den bundne brik, som straks er i livsfare. Heldigvis kan sort undslippe den værste fare med omhyg-geligt spil. 6. -, a7-a6 Sort forsvarer sig med et modangreb. Spiller hvid nu 6. La4, afbryder6. -, b7-b5 bindingen – forsvar med modangreb. Men hvid har et farligere svar. 7. Lb5-d3


Så er begge de to sorte springere angrebet. Kan sort undgå at tabe en officer? Svaret er ja, men kun med megen finesse og meget besvær. 7.-, Se4-f6? Forkert! Han går tilbage til f6 for at true med en gaffel med e5-e4, men den idé er gal. For at bevare den materielle balance måtte sort spille 7. -, Se7 8. Lxe4, f5 9. Ld3, e4 På denne måde kunne han vinde officeren tilbage, skønt hvid efter 10.Tf1, exd3 11. Dxd3 er i stor fordel på grund af bindingen i e-linien og sit lille udviklingsforspring. 8. d5xc6, e5-e4 Så kom gaflen, men sort må sande, at det er tåbeligt at operere i den åbne e-linie, medens hans konge stadig står i den. 9. Tf1–e1 


Bindingen redder i første omgang hvids officerer. 9..-, d6-d5 e-bonden måtte jo dækkes. Men gaflen er stadig i funktion. 10. Ld3-e2 Et subtilt træk! Også 10. Lf1 ville have reddet hvids officer, da han efter 10. -, Le7 kan spille 11. Sfd4, men hvids træk er smartere. 10.-, e4xf3 11. c6xb7 Hvid kunne også vinde med 11. Lb5+, Le7 12. cxb7+, men teksttrækket er smukkere. 11.-, Lc8xb7 


En vigtig pointe er her, at 11. -, fxe2 blot besvares med 12. b7xa8D, da Le2 er bundet! Sort har nu besværget hvids trussel om at få nok en dame, men nu får han det store chok:

12.Le2-b5#  Dobbeltskakken er dræbende!

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier