Generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds

Indlægget er opdateret den 10-09-2020.

Generalforsamlingen blev afholdt lørdag den 5. september på Vejen Sportshotel med 16 deltagere.
Dagen blev indledt kl. 11 af Hans Endrup Jacobsen (formand for Hillerød Skakklub), der var inviteret til at fortælle om, hvad der skal til for at drive en god skakklub. Indlægget blev fulgt op af en god debat. En pdf af Hans´ PowerPoint-præsentation kan findes her. Stikord fra indlæg og debat er samlet her.

Selve generalforsamlingen forløb ganske fredeligt og konstruktivt, og afstemningsresultaterne var énstemmige.

Formandens beretning kan læses her.
Regnskab og budgetforslag er tidligere offentliggjort her på hjemmesiden.
Der var ingen indkomne forslag, og alle valg var genvalg. Dvs., at bestyrelsen fortsat består af Karl Posselt (formand), Claus Marcussen (kasserer) samt bestyrelsesmedlemmerne Vagn Lauritzen, Lars Wisler og Søren Krabbenhøft.

Afslutningsvis blev det afsløret, at bestyrelsen i år har indstillet Hans Gregersen fra Grindsted Skakklub til DSUs hæderstegn og Fredericia Skakforening til initiativpræmie.

Da generalforsamlingen var gennemført, brød de fleste op, men 6 deltagere blev tilbage og spillede en lille lynturnering (alle-mod-alle), som fik Lars Wisler som vinder med 4 points.

Referatet fra generalforsamlingen (godkendt af dirigenten) kan ses her.

 

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier