Generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds den 25-03-2017.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Vejen og fandt sted i god ro og orden. Fra bestyrelse og klubber var der indsendt ikke færre end 5 (6) forslag til ændring af holdkampreglementet, og da der undervejs blev debatteret grundigt, kom der adskillige ændringsforslag til. Selv om de øvrige punkter på dagsordenen ikke gav anledning til længere debat, betød de mange forslag med debat og afstemninger, at mødet trak ud og først kunne afsluttes efter ca. 4 timer!

Referat fra generalforsamlingen samt de vedtagne forslag offentliggøres på Hovedkredsens hjemmeside, når materialet er godkendt af dirigenten. De oprindelige forslag og formandens skriftlige beretning kan findes her.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, mens kasserer Bjarne Rasmussen og holdturneringsleder Christian Dahl ikke genopstillede.

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt Vagn Lauritzen (Løgumkloster) og Lars Wisler (Grindsted).

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Karl Posselt som formand, Claus Marcussen som kasserer, kartoteksfører og webmaster, Vagn Lauritzen som holdturneringsleder, Lars Wisler som ungdomskoordinator og Søren Krabbenhøft som sekretær.

Hovedkredsbestyrelsen 2017-18 (fra venstre): Søren Krabbenhøft, Claus Marcussen, Lars Wisler, Karl Posselt og Vagn Lauritzen

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier