Kommentar fra 5. hovedkreds

Lige en kort kommentar til din leder i sidste udgave af Sønderjysk Skak.

 

Det er korrekt, at vi i 5. hovedkreds er klar til en fusion med 4. hovedkreds. Vi har vendt det på sidste generalforsamling, med fuld tilslutning blandt de tilstedeværende. Endvidere er det min hensigt, at skulle hovedkredsene fusionere, skal der være frit lejde til de nordlige klubber i 5. hovedkreds, således de kan skifte til hhv. 6. og 9. hovedkredse.

 

Du skriver, at det vil give nogle lange køreture for jer i den sydlige del af 4. hovedkreds. Min holdning til dette er, at det kun vil være et fåtal, der vil opleve længere rejseafstande til holdskak.

Som udgangspunkt vil det være relevant, at se på en kommende holdturneringsstruktur i en fusioneret hovedkreds eller alternativt blot en fusioneret holdturnering.

 

Et udkast til dette kunne være følgende:

En mesterklasse, der dækker hele hovedkredsen.

Tre A-klasser efter geografisk fordeling syd, vest og øst.

B-klasser efter samme geografiske fordelingsnøgle – hvis der er for mange hold, kan det, som eksempel, opdeles i B-klasse syd 1 og B-klasse syd 2 etc..

 

Derved vil vi undgå, at hovedparten af de 7 sydlige klubbers spillere, vil få længere rejseafstande end i dag. 

 

Det er selvfølgelig to forskellige holdskakreglementer vi møder op med, ligeledes er der også en række forskelligheder i de 2 hovedkredses kulturer. Men det bør være muligt, at koordinere disse, så det bedste fra begge hovedkredse føres videre!

 

Alle muligheder er åbne, og jeg håber at klubberne og hovedkredsbestyrelsen i 4. hovedkreds, vil se med åbne øjne på et fremtidigt samarbejde, hvad målet så end vil blive.

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier