Indkaldelse til generalforsamling 2024 i Sydjysk Hovedkreds.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i (Dansk Skak Unions) Sydjysk Hovedkreds
Lørdag den 16. marts 2024 kl. 12 på Sportshotel Vejen (mødelokale 19), Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen.

Der serveres mad og drikke ved ankomsten. Selve generalforsamlingen begynder kl. 12.30.

Medmindre generalforsamlingen bliver meget langvarig, arrangeres efterfølgende en lille lynskakturnering. Format og betænkningstid afhænger af deltagerantal og den tidsramme, der er til rådighed. Hele arrangementet afsluttes senest kl. 17.

Tilmelding: Af hensyn til bestilling af mad og drikke bedes I tilmelde jer til undertegnede (posseltkarl@gmail.com) senest mandag 11. marts kl. 12.

Bestemmelserne vedr. generalforsamlingen fremgår af vedtægternes §5 – se vedtægterne her.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning -> Tilføjet den 6. marts. Reviderede regnskaber for 2022 og 2023 
 4. Budgetoplæg -> Budgetoplæg for 2024 vil ikke adskille sig væsentligt fra 2023
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Holdturneringen
 7. Pokalturneringen
 8. Ungdomsaktiviteter
 9. Andre aktiviteter for året
 10. Indkomne forslag -> Tilføjet den 2. marts. Klik her for at se indkomne forslag

Bestyrelsen fremsætter Forslag til ændring af reglement for holdturneringen

 1. Valg.

Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og en revisorsuppleant.

I øjeblikket er følgende valgt:

Bestyrelse:
Formand Karl Posselt (Vojens Skakklub)
Kasserer Claus Marcussen (Fredericia Skakforening)
John Engstrøm (Nr. Snede Skakklub)
Lars Wisler (Nr. Snede Skakklub)
Søren Krabbenhøft (Springeren Kolding)

Bestyrelsessuppleant: Hansjørgen Clausen (Gråsten Skakklub)

Revisorer: Bjarne Rasmussen (Varde Skakklub) og Gert Jöhnk (Haderslev Skakklub)

Revisorsuppleant: Niels Skovvart (Skakklubben Alssund)

Karl Posselt ønsker ikke genvalg. Der skal således findes mindst én ny kandidat til bestyrelsen.

Kandidatforslag kan sendes til formanden – helst inden generalforsamlingen! Man må gerne foreslå sig selv, og der intet krav om ”stillere”.

 1. Eventuelt.

——————–

Jeg gør særligt opmærksom på, at:

 • Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingen – d.v.s. senest lørdag den 2. marts.
 • Adgang til generalforsamlingen med taleret har alle, der er medlem af Hovedkredsen gennem en klub eller som personligt medlem.
 • Stemmeret udøves af klubformændene, der har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer i klubben. En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem som repræsentant for samme klub.
 • Personlige medlemmer har ikke stemmeret
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer

Vel mødt til generalforsamlingen!

Venlig hilsen
Karl Posselt
Formand for Sydjysk Hovedkreds

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier