Hvad laver hovedkredsbestyrelsen?

Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds er fuldtallig, men på generalforsamlingen den 18. marts 2023 kneb det med at finde kandidater til de ledige bestyrelsesposter. John Engstrøm indvilligede i at lade sig vælge som nyt bestyrelsesmedlem, mens Karl Posselt påtog sig endnu et år som formand.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Karl Posselt
Hovedkredskasserer og kartoteksfører: Claus Marcussen
Holdturneringsleder: Lars Wisler
Ungdomskoordinator: John Engstrøm
Sekretær: Søren Krabbenhøft

I bestræbelserne på at finde nye kandidater inden næste generalforsamling blev det foreslået at gøre det mere gennemskueligt, hvilke opgaver bestyrelsen skal løse, så interesserede kandidater på forhånd kan sætte sig ind i rollen som bestyrelsesmedlem.

Efterfølgende har den nyvalgte bestyrelse formuleret funktionsbeskrivelser – både for bestyrelsen som helhed og for de enkelte poster. Se dem her.

Beskrivelse af rollen som IT-ansvarlig er tilføjet den 14-09-2023. Se den her.

Formandsposten bliver ledig igen i 2024, og man må gerne foreslå sig selv som kandidat!

Med venlig hilsen
Karl Posselt, hovedkredsformand

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier