Bjørn Laursen in memoriam

Sydjysk Hovedkreds har fået lov til at bringe den nekrolog, Preben Sørensen har skrevet på Skakklubben Evans´ hjemmeside.

 

Bjørn Laursen in memoriam

Det er med stor sorg, at vi den 30. november 2018 har modtaget budskabet om Bjørn Laursens død, 76 år gammel.

Skakklubben Evans og dansk skak har mistet en af sine helt store personligheder ved Bjørn Laursens bortgang.

Bjørn åndede og levede for skak. Han elskede at befinde sig i det danske skakmiljø mellem alle vennerne, og lige indtil sin død holdt han sig orienteret om, hvad der foregik i skakverdenen.

De sportslige meritter var mange, men blandt de mest markante resultater fremstår formentligt k-skak mesterskabet i 1997 og de 3 veteran-danmarksmesterskaber i hhv. 1998, 2002 og 2014.

Bjørns passion for skakspillet var stor, og han deltog gerne i alt, hvad han kunne overkomme, og selv om helbredet undertiden også spillede med som en slags modstander, var han turneringsaktiv, så længe kræfterne rakte.

Det var dog nok det organisatoriske arbejde, der stod hans hjerte nærmest. Efter ankomsten til klubben i starten af 1970’erne stod det hurtigt klart, at der var tale om et organisatorisk talent ud over det sædvanlige, og det varede da heller ikke længe, før han befandt sig i den inderkreds, som varetog arbejdet med at planlægge og arrangere de store weekendturneringer, der var startet i 1966.

Allerede som 29-årig tiltrådte han sin første formandsperiode i Evans – en periode som strakte sig fra 1972 til 1974. Efter en pause var han igen tilbage som formand i årene 1978-80. Herudover bestred han gennem tiden en række andre funktioner i Evans bl.a. som turneringsarrangør og som medlem af spilleudvalget.

Bjørn var international arbiter og virkede som turneringsleder ved DM i Vejle i 1974 og 1982 og ved Scandic Cup i 1994, og i perioden 1990-2016 stod han i spidsen for Efterårsturneringen i Evans.

Hvad enten det drejede sig om opgaver for egen klub, den lokale kreds eller Dansk Skak Union, var han altid klar til at yde en indsats. Især vil han blive husket for den lange periode fra 1992 til 2015, hvor han fungerede som DSU’s ”sekretariat” og stod for håndteringen af medlemskartoteket samtidig med, at han var ratingkartoteksfører. Der var næppe mange danske skakspillere Bjørn ikke havde kendskab til, og omvendt var han en lige så kendt person over det ganske skakland.

At overvære Bjørn udføre sine opgaver var altid en fornøjelse. Alt blev udført med største omhu og præcision, og man kunne være sikker på, at alting var i orden og klar til tiden. Altid tjenstvillig og opofrende for klubben og fællesskabets skyld. Med sin kolossale viden om og indsigt i alle områder af skak, gik man aldrig forgæves til ham. Hvis han ikke havde et svar på rede hånd, sørgede han hurtigt for at fremskaffe et sådant.

Bjørn blev udnævnt til æresmedlem af Dansk Skak Union ved DM i Køge i 2004, og i 2011 overgik den samme hæder ham, da han blev æresmedlem af Skakklubben Evans.

I Skakklubben Evans er vi Bjørn dybt taknemmelig for alle de opgaver han har løst i klubben gennem næsten 50 år.

Vi har mistet en god skakkammerat, og savnet bliver stort.

Æret være Bjørns minde.

Preben Sørensen, den 1. december 2018

Bisættelsen finder sted fredag den 7. december 2018, kl 11 fra Hvirring Kirke. Der vil efterfølgende være mindehøjtidelighed i klubhuset i Rask Mølle (ved landevejen).

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier