Ændringer i reglementet for Syd Grand Prix

Sønderjysk Skaks Forretningsudvalg har set sig nødsaget til at skære tilskuddet til Syd Grand Prix ned til kr. 1000 i denne sæson (se referat fra seneste forretningsudvalgsmøde).

Grand Prix udvalget har derfor valgt at hæve den del af indskuddet ved de enkelte turneringer der går til den samlede præmiepulje fra 10 kr. pr spiller til 20 pr. pr spiller. Dog bibeholdes de 10 kr. i Skoleskak- / Begynderklassen.

Ændringen gælder for de resterende turneringer i denne sæson.

 

For at tilpasse reglementet til de ny forhold ændres ordlyden i reglementets § 12 til:

 

Ved sæsonstart fastsætter Sønderjysk Skak (ved det nedsatte SGP udvalg) det beløb, der skal indbetales pr deltager i de enkelte turneringer til den fælles præmiepulje.
Herudover fastsætter arrangøren af den enkelte turnering selv indskuddets størrelse.

Sønderjysk Skak bevilliger et beløb, der også indgår i den samlede præmiepulje.
Administrationen af præmiepuljen varetages af en person, udpeget af Sønderjysk Skak.

 

På udvalgets vegne

 

Vagn Lauritzen

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier