Syd Grand Prix 2024-2025

Programmet for den kommende sæsons SGP er nu faldet endeligt på plads og spilles således: SGP 1: 07/09-2024 – Springeren og Kolding SGP 2: 05/10-2024 – Løgumkloster og Tønder SGP 3: 26/10-2024 – Fredericia SGP 4: 23/11-2024 – Haderslev SGP 5: 28/12-2024 – Evans SGP 6: 25/01-2025 – Varde SGP 7: 08/03-2025 – Esbjerg Den […]

Gågademesterskabet i lynskak 22. juni 2024 kl. 10-?

Haderslev skakklub afholder for første gang denne lynskakturnering, hvor vi spiller alle mod alle på gågaden i Haderslev. I den forbindelse vil vi gerne invitere alle klubber i hovedkredsen til at deltage. Vi har en skoleskakklasse i den ene ende og en mester/1. klasse i den anden ende. Betænkningstiden aftales på dagen. Turneringen er ment […]

Hæderstegn og Initiativpræmie 2024

Dansk Skak Union holdt Delegeretmøde Påskesøndag (31-03-2024). I den forbindelse fik Hans Nørgaard Paulsen (Springeren Kolding) overrakt Unionens hæderstegn og Haderslev Skakklub fik Unionens Initiativpræmie. Begge dele efter indstillinger fra Sydjysk Hovedkreds: Sydjysk Hovedkreds indstiller med følgende motivering Hans Nørgaard Paulsen til Dansk Skak Unions hæderstegn 2024: “Hans er ikke en mand med de store […]

Generalforsamlingens forløb

Hermed en hurtig orientering om, hvad der foregik på Hovedkredsgeneralforsamlingen den 16. marts i Vejen. Generalforsamlingen blev afviklet “papirløst” via en PowerPoint-præsentation på storskærm. Efter mødet er resultat og beslutninger tilføjet, og præsentation kan findes som pdf her. Et officielt referat vil som altid blive offentliggjort på hovedkredsens hjemmeside under menupunktet Referater. -> Tilføjet 29-03-2024: […]

Holdturneringen 2024-25

Sydjysk Hovedkreds´ Holdturnering 2024-25 – som den kan komme til at se ud efter ændringen af Divisionsturneringen – og under forudsætning af, at forslaget om oprettelse af 2 A-rækkegrupper bliver vedtaget på hovedkredsgeneralforsamlingen lørdag den 16. marts 2024. For divisionsturneringen gælder følgende i overgangssæsonen 2023-24 Skakligaen: Tingene afgøres i sidste dobbeltrunde den 6.-7. april. Fredericia […]