Bestyrelsesmøde 07-09-2023

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds

Torsdag den 7. september 2023 kl. 19-31.30 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

1.      Godkendelse af dagsorden

Referat: Der var forslag om at rykke punkt 8 frem som første punkt på dagsordenen.

Så vi gik ud i Kunstmuseets have og fik taget vellignende billeder, der nu afventer lidt Photoshop, før de kan ses på hjemmesiden.

2.      Siden sidst
– Opsamling på forslag fremkommet på generalforsamlingen
– Plakatskabeloner, der kan tilpasses lokalt i klubberne (Claus)
– Erindringspræmier til skoleskakspillere i SGP-turneringer (Claus)
– Stillings- /funktionsbeskrivelse for webredaktør (Karl)
– Nyt forsøg på organisering af skakspillere i Vejen-området (Karl)

Referat:
Plakatskabeloner: Vi har kontakt til én, der gerne vil lave skabeloner til brug i klubberne, men hun vil gerne have gode ideer at arbejde ud fra; så bestyrelsen vil surfe på nettet for at finde forslag.

Erndringspræmier: Claus fremviser medalje til brug i skoleklassen i SGP. 100.- for kliche 8,- for medalje og 12.- for tryk. (https://pokalforum.dk/shop/frontpage.html) Claus kontakter arrangører.

Karl har forfattet en stillingsbeskrivelse for den IT-ansvarlige, som bliver lagt til http://sydjysk-hk.dk/2023/05/17/hvad-laver-hovedkredsbestyrelsen/

Skak i Vejen-området: Niels Jørgen Fries Nielsen starter op i en skole i Vejen; det skaber håb for at der kan startes en klub, i første omgang som en filial af Springeren Kolding.

3.      Aktiviteter i Hovedkredsen
– Invitationer og igangværende turneringer i Sydjysk Hovedkreds – se bilag (klip fra turneringssystemet)

Referat: Der er et fint aktivitetsniveau.

4.      Planlægning.
– Ajourføring af aktivitetskalenderen
– Status for Holdturneringen 2023-24 (Lars)
– Status for Syd Grand Prix 2023-24 (Lars)
– Julekalender 2023 (Trine Treppendahl)

Referat: Kalenderen på vores hjemmeside er tom. Vi embedder om muligt DSU´s kalender.

Drøftelse omkring hvad der kommer med, eller vi skal have flere kalendere. SGP-kalenderen kommer først på når arrangører laver indbydelse.
Lidt flere hold end samme tid sidste år, og da fristen er på søndag, ser det godt ud.

Vi mangler stadig 1 arrangør til SGP, der blev drøftet alternativer til SGP 3. februar.

Skakrating til skoleskakspillere blev udskudt til næste år. Dog kan/bør SGP-partier mellem skoleskakspillere, der er medlemmer af DSU, allerede nu hurtigskakrates.

Trine Treppendahl efterlyser kandidater til en Julekalender, hvor klubbernes usynlige ildsjæle skal anerkendes.

5.      Dansk Skak Union
– HB-møde den 27. august
– Divisionsturneringsstruktur og -plan.

Referat: Karl orienterede mundtligt fra mødet, og referatet vil kunne ses på https://organisation.skak.dk/hovedbestyrelsesmoeder-2023/
Henrik Andersens skakbutik har overtaget dele af Dansk Skaksalgs lager af tryksager og skaklitteratur (https://bedretilskak.dk/)

Der pønses på at lave et dommer light online kursus.
Støtteforeningen er nedlagt, så 560.000 tilfalder DSU, øremærkede, så de ryger ikke i et sort hul

Danbase honorerer de frivillige tastere.

Divisionsturneringudvalget (med et par udvidelser) har barslet med et forslag til ny struktur. Drøftet – og Karl stemmer for. HB skal godkende det. 2023-24 bliver en overgangssæson, og den nye struktur træder så i kraft fra sæsonen 2024-25.

6.      Økonomi
– Status (Claus)

Referat: Det aktuelle regnskab gennemgået. Udviser lille overskud, men nu kommer der jo holdskakgebyr og så ser det anderledes ud.
Regnskab for 2022 er nu revideret, og kassereren sørger for, at det bliver rundkastet.

7.      Mødeplanlægning
Mødested: Huset, Østergade 2, 6600 Vejen
Forslag til mødeterminer:
– Bestyrelsesmøde torsdag den 7. september 2023 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 9. november 2023 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 8. februar 2024 kl. 19
– Generalforsamling lørdag den 16. marts 2024 kl. 12
– Bestyrelsesmøde torsdag den 11. april 2024 kl. 19

Referat: Godkendt.

8.      Eventuelt
– Fotografering af bestyrelsesmedlemmer

Referat: Nu er det mørkt, så godt, at punktet blev flyttet til starten af mødet.