Bestyrelsesmøde 15.02.2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Onsdag den 15. februar 2017 kl. 19-22 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Karl Posselt, Bjarne Rasmussen, Christian Dahl og Søren Krabbenhøft.
Claus Marcussen var fraværende med afbud.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat: Godkendt.
 2. Siden sidst
  Referat:
  – Vejen Skakklub er lukket; HK-sekretærens klubforhold er afklaret
  – Præmiestørrelser i SGP; færre deltagere giver mindre præmier. Preben Sørensen får det til at
  hænge sammen.
  – Senior-DM i Løgumkloster. TV-Syd filmer (http://www.tvsyd.dk/nyheder/13-02-2017/1930/dm-i-skak-seniorer?autoplay=1#player). Stort cadeau til Vagn Lauritzen med hjælp
  fra Svend Erik Kramer for et flot arrangement.
  – Lokalesituation og fortæring afklaret for HK-bestyrelsesmøder.
 3. Juniorskak
  – Status og initiativer
  – U-DM og U-GPReferat:
  – Der har været 5 samlinger i 2016, ingen yderligere ansøgning fra Lene Wul.
  – Tjele Efterskoles skaklinie er fuldt booket.
  – Skolernes Skakdag kæmpe succes; 40.000 deltagere.
  – Haderslev Kommune har satset meget på skaklæreruddannelsen og vil forsøge at få et
  kommunemesterskab på benene.
  – U-GP: DSU´s hjemmeside er fortsat ikke på omgangshøjde
 4. Pokalturneringen for hold
  Arrangementet er udbudt til klubberne.Referat:
  28. februar er sidste frist for klubberne til at byde ind på arrangementet; ingen bud er modtaget endnu.
 5. Dansk Skak Unions informationspolitik
  – Oplæg udsendt http://sydjysk-hk.dk/2017/01/12/informationspolitik/Referat:
  På grundlag af høringssvar fra formænd og enkelte andre medlemmer i Hovedkredsen (meget delte meninger), havde Karl indsendt et oplæg til HB-mødet for at fremme diskussionen.
  Der blev på HB-mødet truffet foreløbige konklusioner, og der er i første omgang ansat vikarer til at redigere i hvert fald 2 numre af Skakbladet. Årsagen til, at det første nummer endnu ikke er udkommet, er, at man har ventet på det endelige regnskab fra Dansk Skaksalg.
 6. Økonomi
  – Regnskab 2016 og budgetforslag/kontingentforslag 2017
  – Medlemsstatus for 1. kvartalReferat: Regnskab og budget gennemgået. Overskuddet skal tages med forbehold, da opkrævning for hold ikke nåede deadline.
 7. Planlægning af generalforsamling (25-03-2017).
  – Indkaldelse (udsendes senest den 01-03-2017)
  – Bestilling af lokaler
  – Gennemgang af dagsorden
  – Forslag til dirigent
  – Stemmetal/medlemstal, opgørelse pr. 01-01-2017 (BR)
  – Udsendelse af regnskab og budgetforslag med forslag til kontingent senest den 10-03-2017  (BR)
  – Stof til beretninger
  – Eventuelle forslag
  – Valg: Kandidater til bestyrelsen.
  – Forslag til dato for næste års generalforsamling: Lørdag den 17-03-2018Referat:
  Generalforsamling gennemgås. Formanden ønsker stof til Beretningen.
  Kandidater til bestyrelsen gennemgås, da to mand stopper ved generalforsamlingen. Så blev der drøftet fodslag med DSU og kalender.
  I holdturneringen (reglementet) kommer der 2 forslag til Generalforsamlingen:
  1. Ændring af fristen for indsigelse mod søndagskampe fra 7 til 15 dage.
  2. Holdturneringslederen kan ændre spilletidspunktet i de rækker der spiller hverdagskampe til at være ugen før Mester 1-kampene, hvis dette giver mest mening.
 8. Holdturneringen
  – Status (CD)
  – PræmierReferat: Der har været og er en del udsatte kampe, men alle vil være afviklet inden sidste runde. Der blev foretaget lodtrækning på HK-bestyrelsesmødet, og det magede sig således, at vinderen af A-rækken gruppe 2 får hjemmebane i oprykningskampen.
 9. Initiativpræmie og hæderstegn.
  Hovedkredsens indstillinger til hæderstegn og initiativpræmier skal indsendes til DSU med en kort begrundelse.Referat:
  Indstillingerne er klar og blev gennemgået.
 10. Hovedbestyrelsesmøder i DSU
  – 27. november 2016.Referat http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1128&Itemid=371
  – 11.-12. februar 2017. Mundtlig orientering (KP)Referat:
  Karl orienterede bl.a. om:
  – Skakbladets fremtid, indhold og målgruppe og konkurrencen fra nettet.
  – Udlændingeregel i holdturneringen; stævning af DSU fra hovedsponsor.
  – Næste års kalender på nettet, spilledatoer for Divisionsturneringen drøftedes.
  – Organisering af ungdomsskak.
 11.  Mødeplanlægning
  Følgende terminer er aftalt:
  – lørdag den 25-03-2017 (generalforsamling)
  – lørdag den 25-03-2017 (Efter generalforsamlingen: bestyrelsesmøde, konstituering)
  – onsdag den 19-04-2017
  – onsdag den 20-09-2017
 12. Eventuelt
  Referat: intet at tilføje.

Referent Søren Krabbenhøft.