Hovedkredsgeneralforsamling den 23. marts 2019

2019-udgaven af generalforsamlingen i sydjysk Hovedkreds er vel overstået. 15 af Hovedkredsens 22 klubber var repræsenteret på mødet i Vejen, og efter en smertefri godkendelse af formandsberetningen, regnskabet og et budgetforslag med uændret kontingent var hovedpunktet Indkomne forslag – d.v.s. en drøftelse af bestyrelsens forslag vedr. Holdturneringen.

På generalforsamlingen i 2018 fremkom mange ideer og forslag, som ikke umiddelbart lod sig forene. Derfor var bilaget til 2019-generalforsamlingen et omfangsrigt materiale. Forslagene til generelle ændringer i §8 og §12 i det eksisterende reglement var helt ukontroversielle og blev énstemmigt vedtaget.

Strukturforslagene opdelt i 4 blokke (A, B, C og D) viste sig – godt hjulpet af en pædagogisk fremlæggelse af Vagn Lauritzen – at være et nyttigt fælles grundlag for en mere struktureret og systematisk afklaring af mulighederne. I den henseende har arbejdet ikke været forgæves. De fleste forslag blev dog betragtet som uhensigtsmæssige eller for vidtgående i den aktuelle situation – og derfor forkastet.

Sådan gik det alle 4 forslag i blok A. Heller ikke forslagene i Blok B nød fremme, men B1 kan blive aktuelt igen, hvis vi kommer ned på færre hold end 8 i M2. Det er en situation, et fremtidigt reglement skal kunne håndtere. Forslag C blev vedtaget, og det samme gjorde D3.
Summa summarum: ingen revolution i denne omgang, men forhåbentlig løsninger, som alle klubber fint kan leve med.

Bortset fra revisorsuppleantposten var der genvalg over hele linjen. Som ny revisorsuppleant blev Niels Skovvart (Skakklubben Alssund) valgt.

Her er vedhæftet det officielle referat samt en oversigt over GF-materialet (pdf-kopi af det, der blev vist på storskærm) her. Der kan være problemer med læseligheden på enkelte af siderne. Formandsberetningen kan ses her.

Efter generalforsamlingen, der begyndte kl. 11.30 og sluttede ca. 14.45, var der 8 deltagere til en lille eksklusiv 6 runders HK-lynturnering, hvor Jacob Buris og Lars Wisler delte førstepladsen.

Rettelse/tilføjelse den 4. april 2019: Hovedkredsbestyrelsens indstilling af Kim Skaanning til Unionens Hæderstegn 2019 har vist sig at være en fejl. Kim har selv gjort opmærksom på, at han allerede i 2009 modtog Hæderstegnet for sin indsats på Fyn (i 3. HK). Bestyrelsen har derfor i stedet besluttet at indstille Christian Dahl (Skakklubben Evans) til Hæderstegnet i år. Motiveringen kan ses her.

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier