Stiftende generalforsamling

Referat af stiftende generalforsamling for Sydjysk Hovedkreds

 

Lørdag den 16. maj 2015 kl. 14 på Sportshotel Vejen (over for Vejen idrætscenter), Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
  Vagn Lauritzen blev valgt
 2. Valg af referent
  Mikael Langager blev valgt.
 3. Registrering af fremmødte
  19 klubber repræsenterende 58 stemmer var fremmødt (se nedenfor)
 4. Beslutning om afstemningsprocedure (forslag som beskrevet i vedtægterne)
  Forslaget blev vedtaget.
 5. Valg af stemmetællere
  Gert Jöhnk og Claus Marcussen blev valgt.
 6. Gennemgang af vedtægter for Sydjysk Hovedkreds, herefter afstemning om disse.
  Der var enighed om at stemme om de enkelte paragraffer efterhånden som man gennemgik vedtægterne. Opdaterede og godkendte vedtægter vedhæftes.
 7. Valg:
  1. Formand. Karl Posselt, Vojens blev valgt
  2. Kasserer. Bjarne Rasmussen, Varde blev valgt
  3. 3 bestyrelsesmedlemmer. Christian Dahl, Evans, Søren Krabbenhøft, Vejen og Claus Marcussen, Fredericia blev valgt
  4. 1 bestyrelsessuppleant. Lars Wisler Pedersen, Grindsted blev valgt.
  5. 2 revisorer. Gert Jöhnk og Jens Carl Pedersen blev valgt.
  6. Revisorsuppleant. Vagn Lauritzen blev valgt.
 8. Fastsættelse af kontingent.
  Kontingentet på 18/14,50 kr. videreføres fra 5. hovedkreds.
 9. Eventuelt.
  Den nye formand kom med et oplæg til, at næste års generalforsamling arrangeres d. 20.2.2016 i Kolding. Nærmere følger.

Ref. Mikael Langager

 

Deltagere var følgende:

Klub Navn og antal stemmer
Alssund Niels Skovvart (3)
Bov Svend Erik Kramer (4)
Centrum Jean B. Mikkelsen (1)
Esbjerg Skakforening Jesper Lahn og Jens Chr. Pedersen (5)
Evans Preben Sørensen og Christian Dahl (8)
Fredericia Claus Marcussen (5)
Grindsted Lars Wisler (1)
Gråsten Hansjørgen Clausen (FU) og Erik Asmund (2)
Haderslev Gert Jöhnk og Kai Bjørnskov (4)
Horsens Søren Grymer (3)
Løgumkloster Vagn Lauritzen (1)
Nørre Snede John Engstrøm (2)
Ribe Herman Petersen (3)
Springeren Hans Poulsen (5)
Tønder Jens Carl Pedersen (FU) (3)
Vamdrup Hans Chr. Baagøe (1)
Varde MIkael Langager (3)
Vejen Søren Krabbenhøft (FU) (2)
Vojens Karl Posselt (FU) (2)