Bestyrelsesmøde 08-02-2024

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds 
i Huset, Østergade 2, 6600 Vejen – torsdag den 8. februar 2024 kl. 19-23.

DELTAGERE: Karl Posselt, Lars Wisler Frandsen, John Engstrøm og Søren Krabbenhøft.
Der var afbud fra Claus Marcussen.

1.      Godkendelse af dagsorden

Referat:  Claus har måttet melde forfald, hvorfor de punkter han skulle have haft, bliver udskudt til næste møde. Lars havde to punkter til dagsordenen; Parkskakspil flyttes bliver punkt 10, og brug af mailadresser bliver indsat som punkt 11

 

2.      Aktiviteter i Hovedkredsen
– Status vedr. Holdturneringen
– Status vedr. SGP, medaljer/præmier til sæsonafslutning i Esbjerg 23-02-2024
– Øvrige turneringsaktiviteter (se bilag sidst i dagsordenen)

 

Referat:
2 grupper i B-rækken er færdigspillet, mens der i den tredje mangler en runde. Jerne kan imidlertid ikke indhentes, så alle 3 gruppevindere er fundet. Lars har foreslået spilledatoer til slutspillet. Nedrykning fra divisionerne ligger under punkt 4.
For at undgå fejl i holdopstillingen bør styrkelister (der ikke er det samme som ratinglister) altid være til stede på spillestedet.
Ændringer til styrkelister skal tilsendes og godkendes af HTL Lars Wisler, før en ny spiller må benyttes. Det bedste er nu stadig, at kampene spilles med fuld besætning.
Der har været enkelte uregelmæssigheder pga. spillere anvendt på flere hold.

 

SGP: Inden sidste stævne har 155 forskellige spillere deltaget i år, mod 131 sidste år. Det glædelige er at stigningen er sket i skoleskakken. Der skal bestilles medaljer og sørges for præmier til uddeling i Esbjerg den 24. februar. Vagn tilspørges, da han stod for det sidste år.

 

3.      Økonomi
– Status og regnskab 2023 (Claus)

Referat:
Udsat pga. afbud fra Claus Marcussen. Det reviderede regnskab for sidste år, er ikke udsendt.

 

4.      Holdturneringsstruktur 2024-25
– Forslag i lyset af ændringer i Divisionsturneringen

Referat:
Målet er at være i stand til at modtage nedrykkere fra divisionen og at få så mange som muligt til at spille. Den korte version er, at vi foreslår, at der oprettes 2 A-rækker á 6 hold. Det skal besluttes, om der skal spilles søndags- eller hverdagskampe. Muligheden for at lade den ene gruppe spille søndag og den anden på hverdagsaftner blev drøftet og skal afklares på generalforsamlingen.

Efterfølgende har Karl forfattet et skriv, der udsendes til klubberne nu – i løbet af den kommende weekend – og siden skal afgøres på vores Generalforsamling og indarbejdes i Holdturneringsreglementet.

Holdskakreglementet blev gennemgået med henblik på enkelte redaktionelle justeringer.

 

5.      Planlægning af generalforsamling (lørdag den 16. marts 2024 kl. 12.00).
– Indkaldelse (udsendes senest lørdag den 24-02-2024)
– Lokale (Vejen Idrætscenter er booket)
– Gennemgang af dagsorden (Se vedtægter her http://sydjysk-hk.dk/vedtaegter/)
– Forslag til dirigent (bestyrelsen har et forslag)
– Stemmetal/medlemstal, opgørelse pr. 01-01-2024 (Claus)
– Udsendelse af revideret regnskab og budgetforslag med forslag til kontingent senest lørdag
den 02-03-2024 (Claus)
– Stof til beretninger
– Forslag ?
– Valg: Genvalg/Kandidater til bestyrelsen.
– Forslag til dato for næste års generalforsamling: lørdag, den 15. marts 2025

Referat:
Gennemgået. Det blev aftalt, at bestyrelsen mødes i Vejen kl. 11.15 forud for generalforsamlingen.

 

6.      Pokalturneringen 2024
– Invitation til kvalifikationsstævne
– Ratingtal pr. 01-01-2024 (Claus)

 

Referat:
Lidt knas med spillestedet grundet sikkerhed. Søren arbejder på det og der kigges på alternative spillesteder. Invitationen udsendes hurtigst muligt.

 

7.      Ungdomsarbejde

Referat:
Skolernes skakdag afholdes hvert år på fredag i uge 6 – i år den 9. februar.
Flere klubber i hovedkredsen har god gang i børne- og ungdomsarbejdet, og resultaterne har bl.a. vist sig i form af mange deltagere i skoleskakklassen i sæsonens SGP-turneringer.

 

8.      Ansøgninger
– Fælles løsning vedr. medaljer til SGP-skoleskakgruppen (mailafstemning)

Referat:
Bestyrelsen har via mailafstemning besluttet at foretage fællesindkøb af erindringsmedaljer til skoleskakspillerne og støtte SGP-arrangørerne ved at dække udgiften på i alt ca. 1.500 kr.

 

9.      Indstillinger vedr. initiativpræmie og hæderstegn

Referat:
Forslag fra formanden blev gennemgået og godkendt, da DSU også skal nå at godkende dem inden næste ordinære HB-møde, der er planlagt til søndag den 26. marts (Palmesøndag).

 

10.  Parkskakspil fra Grindsted

Referat:
Efter nedlæggelse af Grindsted Skakklub skal der findes et nyt opbevaringssted til klubbens store skakspil. Det undersøges, om der er plads hos boghandleren i Fredericia (Carsten Bank Friis). Alternativt, om der er en klub, der har plads og lyst til at bruge skakspillet.

 

11.  Bestyrelsens mailadresser

Referat:
Lars foreslog at alle skulle bruge @sydjysk-hk.dk adresserne. Desuden er det en god idé, at bestyrelsesmedlemmerne opretter en separat mailadresse i deres eget mailsystem, så man altid kan videregive ”historiske” mails til efterfølgere i bestyrelsen.

 

12.  Mødeplanlægning
Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
Kommende møder er aftalt således:
– Generalforsamling lørdag den 16. marts 2024 kl. 12
– Bestyrelsesmøde torsdag den 11. april 2024 kl. 19

Referat:
Godkendt

 

13.  Eventuelt

Referat:
Ribe Skakklub rundede her i februar 2024 de første 100 år.

 

/Søren Krabbenhøft 10-02-2024