Bestyrelsesmøde 09-09-2021

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds torsdag den 9. september 2021 kl. 19-21.15.

Sted:             Huset, Østergade 1, 6600 Vejen

Deltagere:    Lars Wisler, Vagn Lauritzen, Karl Posselt og Søren Krabbenhøft.
Claus Marcussen havde meldt afbud.

 1. Godkendelse af dagsorden

  Referat: Pokalskak var faldet ud af dagsordenen. Dette indsættes som punkt 6, hvorfor efterfølgende punkter rykker et nummer ned. Dagsordenen blev herefter godkendt.

 2. Aktiviteter i Hovedkredsen

  Referat: Da skakken pga. corona har haft et annus horribilis, er der ikke meget at skrive hjem om.
  Online skak har til gengæld haft kronede dage, og der er flere nye klubmedlemmer, der er startet på nettet.
  Vagn er blevet licenseret online-skakdommer. Efter FIDE-dommerkurset i Fredericia, blev den praktiske del vanskeliggjort af coronaen. Der var ikke klarhed over tidsfrister for de nødvendige normer, så det vil Vagn kigge på. Claus er godkendt som F.A. (FIDE arbiter).
 1. Ansøgning om støtte fra Hovedkredsen
  – Hovedkredsen har modtaget en ansøgning om bidrag til rejseudgifter til en udtaget deltager i Ungdoms-NM på Færøerne – på op til 1.000 kr.

  Referat: Ansøgningen blev imødekommet.

 2. Holdturneringen

  Referat: Status så langt. Der mangler tilmeldinger fra flere klubber. Vagn er fortrøstningsfuld, da der stadig er et par dage endnu. Det ser dog ud til at knibe med at få fyldt Mesterrække-2 op.
  Der vil forelægge en skitse til Generalforsamlingen. Holdsamarbejde på tværs af klubberne, kan hjælpe de små klubber, men er ikke meget benyttet.
 1. SydGrandPrix

  Referat: Forslag til spilledatoer: 9/10, 6/11, 27/11 (eller 4/12), 28/12, 27/1, 5/2 og 5/3. der mangler stadig svar fra 3 arrangører. Bestyrelsen holder kontakt på mail.

 1. Pokalskak

  Referat:
  Datoen bliver 30/4-2022. Søren undersøger om Sønderskov Slot har plads.
 1. Generalforsamlingen den 18-09-2021
  http://sydjysk-hk.dk/2021/08/23/generalforsamling-2021/

  Referat: en misforståelse er der ingen aftale på plads med en dirigent endnu. Der skal findes en kandidat inden generalforsamlingen. Claus har regnskab og budget klar. Vagn har oplæg om turneringer (hold, pokal og SGP) klar. Ingen indkomne forslag. Bestyrelsen genopstiller. Karl medbringer 8 sæt brikker brædder og ure til en omgang Hovedkredslyn, hvis tiden tillader det

 2. Dansk Skak Union
  – Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 29-08-2021. Mundtlig orientering.
  Se også https://nyheder.skak.dk/2021/09/01/nyt-fra-hb-moedet-29-august/

  Referat: Det nydannede sponsorudvalgs Jørn Brandt fremlagde store planer for HB. Han vil forsøge at skaffe en storsponsor, men betinger sig i så fald, at DSU får et sekretariat. Han øffer over, at klubberne ikke opdaterer oplysninger på formand og kasserer. Kigger på det i vores hovedkreds.
  Jørn Brandts oplæg tages med til HK-generalforsamlingen.
  Anklagen om valgsvindel i forbindelse med det ekstraordinære Delegeretmøde i 2019 vil ikke dø, og i efterdønningerne af sagen har Per Rasmussen smidt tøjlerne som ratingofficer. En kedelig sag.

 1. Økonomi
  – Status

  Referat: Blev gennemgået uden Claus, der er på Færøerne; det ser fornuftigt ud.

 2. Mødeplanlægning
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
  – Bestyrelsesmøde torsdag den 15. april 2021 kl. 19
  – Bestyrelsesmøde torsdag den 9. september 2021 kl. 19
  – Bestyrelsesmøde torsdag den 11. november 2021 kl. 19
  – Bestyrelsesmøde torsdag den 3. februar 2022 kl. 19
  – Generalforsamling lørdag den 26. marts 2022 kl. 12
  – Bestyrelsesmøde torsdag den 21. april 2022 kl. 19

  Referat: Godkendt.

 3. Eventuelt

  Referat: Kommunemesterskaber i skoleskak i Haderslev bliver gennemført efter et lidt anderledes koncept i år. Indledende runder lokalt, på den enkelte skole. Derefter samlet finale.
  Vojens oplever vækst i medlemstallet, måske på grund af synlighed på nettet.
  DSU har udsendt indbydelser til Voksenskaklejr i Løgumkloster den 18.-20. februar 2022.

Addendum efter mødet:

Fide Arbiter. Jeg har set på FIDEs regler for opnåelse af FA titiel, og det der sætter en ret hård tidsfrist er, at seminaret, der udgør én af normerne, maks. må være 4 år gammelt. Derudover kræves 3 andre normer, der skal opnås ved praktisk turneringsledelse. Disse normer kan være 6 år gamle. De skal opnås i mindst to forskellige typer turneringer (Swiss, Round Robin). For Swiss skal deltagerantallet være mindst 20 og for Round Robin mindst 10, og der skal være deltagere fra mindst 2 nationer med. Man kan nøjes med udelukkende Swiss, hvis en af dem har mindst 100 deltagere. Som det ses, er der grænser for, hvor mange certifikater hver turnering kan bære (man kan altså ikke have 10 dommere, der alle får et certifikat, ved en 10 mands alle-mod-alle (maks. 2).

Pokalturneringen for hold 2022: Sønderskov Slot er reserveret til Pokalskak den 30.april 2022.

/Ref. Søren Krabbenhøft