Category Archives: Bestyrelse

Ændringer af Sydjysk Hovedkreds´ Holdturnering

Hovedkredsbestyrelsen har drøftet konsekvenserne af de strukturændringer, der er besluttet for Dansk Skak Unions Divisionsturnering. Det er jo nødvendigt at tilpasse vores egen Hovedkredsturnering til den nye situation, som vi endnu ikke kender fuldt ud, før overgangssæsonen 2023-24 er afsluttet. Vi vil fremsætte forslag på Hovedkredsgeneralforsamlingen lørdag den 16. marts, men udsender det foreløbige forslag allerede […]

Sydjysk Hovedkreds´ kalender

Når man skal lave klubbens egen sæsonkalender, savner man ofte muligheden for at kunne finde datoer for de andre lokale/regionale skakbegivenheder. Her er kalenderen for første halvår af 2024. Hele kalenderen for 2023-24 kan hentes som pdf her. Giv gerne besked til Sydjysk Hovedkreds, hvis du finder fejl og mangler i kalenderen.

Kandidater efterlyses til Sydjysk Hovedkreds´ bestyrelse

I bestræbelserne på at finde nye kandidater til hovedkredsbestyrelsen blev det på forårets generalforsamling foreslået at gøre det mere gennemskueligt, hvilke opgaver bestyrelsen skal løse, så interesserede kandidater på forhånd kan sætte sig ind i rollen som bestyrelsesmedlem. Efterfølgende har den nyvalgte bestyrelse formuleret funktionsbeskrivelser – både for bestyrelsen som helhed og for de enkelte […]

Mindeord over Broder Petersen

Broder Petersen har i en menneskealder været én af de gennemgående figurer i Sønderborgsk/alsisk skak. Nu er han død – 89 år gammel – og Niels B. Yde har på Skakklubben Alssunds hjemmeside skrevet en smuk nekrolog. Læs den her.  

Hvad laver hovedkredsbestyrelsen?

Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds er fuldtallig, men på generalforsamlingen den 18. marts 2023 kneb det med at finde kandidater til de ledige bestyrelsesposter. John Engstrøm indvilligede i at lade sig vælge som nyt bestyrelsesmedlem, mens Karl Posselt påtog sig endnu et år som formand. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand: Karl Posselt Hovedkredskasserer og kartoteksfører: […]