Invitation til julehurtigskak i Vojens

VOJENS SKAKKLUB indbyder hermed som sædvanlig til julehurtigskakturnering i Vojens. Turneringen indgår som 5. afdeling af SydGrandPrix-serien 2023-24.

Hvor: Bregnbjergskolens Aula, Unionvej 4, 6500 Vojens.

Hvornår: Torsdag den 28. december 2023 kl. 9.30. Afslutning med præmieuddeling ca. kl. 17.30. Skoleskakspillerne forventes dog at være færdige ca. kl. 15.
Kom gerne i god tid inden turneringsstart. Beregn tid til transport, ankomst og betaling af indskud.

Reglement: Turneringerne afvikles efter FIDEs regler for hurtigskak, og turneringen hurtigskakrates.  I øvrigt henvises til SGP-reglementet på Sydjysk Hovedkreds´ hjemmeside.

Turneringsform: Der spilles 7 runder. Antal og fordeling af tilmeldinger afgør, om der spilles i gruppeopdelt Monrad (hurtigskakrating pr. 1. september 2023) eller Schweizer (alle spillere i samme gruppe rangordnet efter aktuel hurtigskakrating).

Skoleskakklassen spiller i en separat gruppe – eventuelt alle mod alle, afhængig af deltagerantal.

Betænkningstid: 20 minutter pr. spiller til hele partiet + 5 sekunder pr. træk. Fides hurtigskakregler anvendes. Mobiltelefoner tillades medbragt, men må ikke anvendes under partierne.

Indskud: Voksne og pensionister: 150,- kr.
Ungdom (under 21 år): 100,-kr.
Skoleskakklassen: 50 kr.
Indskud kan betales forud via Mobile Pay 6145 3611 (Larsson). Indskud skal være betalt senest kl. 9.15.

Præmier: 20 kr. af indskuddet pr. deltager (skoleskakspillere dog 10 kr.) går til den fælles præmiepulje for hele SGP-stævnerækken (7 stævner i løbet af sæson 2023-24). Resten af indskuddet bruges til præmier ved dette stævne. Præmielisten offentliggøres inden 4. runde. Højst 1 præmie pr. deltager.

Præmierne i den samlede SGP-serie er forbeholdt spillere fra Sydjysk Hovedkreds.

Grand Prix point tildeles spillerne i den klasse, hvor de er indplaceret på grundlag af hurtigskakrating pr. 1. september 2023.

Forplejning: Mad og drikke kan købes på spillestedet.

Tilmelding: Senest lørdag den 23-12-2023 via turneringshjemmesiden eller pr. e-mail til: vojensskakklub@gmail.com. Skoleskakspillere skal tilmelde sig skoleskakgruppen. Eftertilmeldinger medtages kun, hvis det er praktisk muligt.

 

Glædelig jul og på gensyn i Vojens.

Mvh. Karl Posselt, formand for Vojens Skakklub

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier