Efter generalforsamlingen den 26. marts

Der blev i dag afholdt generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds i Vejen.
18 medlemmer og repræsentanter for klubber i Hovedkredsen var mødt op og tog med Jens Ingemann Madsen som dirigent del i en til tider livlig diskussion, der dog gennemgående gav en god fornemmelse af fodslag blandt klubberne.

Der var udsendt 3 forslag til ændringer vedrørende holdturneringen, og de blev alle godkendt. Det betyder først og fremmest, at den nuværende Mesterrække 2 bemandes af hold med hver 6 spillere – og så kommer den i øvrigt til at hedde A-rækken!

Turneringsreglementet vil nu blive konsekvensrettet efter beslutningerne på generalforsamlingen. Formålet med ændringerne er at få så mange medlemmer som muligt i både små og store klubber til at deltage i Holdturneringen.

Bestyrelsen har i løbet af det kommende arbejdsår planer om en “skakskoledag” for voksne samt et dommerkursus afholdt som fysisk weekendkursus.

Alle valg var genvalg, men det blev tydeligt signaleret, at den nuværende bestyrelse ønsker én eller flere nye kandidater på banen til næste generalforsamling.

Det officielle referat fra generalforsamlingen følger senere.

Efter generalforsamlingen var der 8 deltagere i Hovedkredslyn – en alle-mod-alle lynturnering blandt de generalforsamlingsdeltagere, der havde tid og lyst til at blive lidt længere. Mester blev Jens Madsen, der kun afgav 1 point undervejs. Lars Wisler besatte andenpladsen.

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier