Tag en FIDE-dommeruddannelse i Fredericia!

Gode skakdommere er både en lokal udfordring og et fælles ansvar.

I Sydjysk Hovedkreds er der ca. 80 medlemmer, der er registreret som dommere (se oversigten her).
Ser man nærmere på denne liste, kan man både blive bekymret over gennemsnitsalder, manglende regelmæssig dommerpraksis og fordeling på klubber.

Der er behov for dommere, uanset om det drejer sig om en holdkamp, en klubturnering, en dansk eller en FIDE-ratet turnering.

Heldigvis kommer der nu et FIDE-dommerkursus (FA = FIDE Arbiter) til hovedkredsen – nærmere bestemt Fredericia den 14.-16. februar 2020 (se den officielle invitation her).

Brug denne anledning til at få opgraderet din dommeruddannelse og dermed dommerkapaciteten i klubben!

Sydjysk Hovedkreds dækker kursusprisen på 1.050 kr. (uden overnatning) efter ansøgning!

Hvem henvender kurset/seminaret sig til:
FIDE Arbiter Seminaret henvender sig til alle skakdommere og er en overbygning på den danske dommeruddannelse.
For at opnå FIDE-Arbitertitel og -licens skal man, bestå kurset, have ledet 3 FIDE ratede turneringer, der opfylder visse betingelser (mindst 20 deltagere ved Schweizersystemet eller 10 mand i en alle-mod-alle).

Hvornår kræves der en FIDE arbiter til at lede en turnering – hvorfor bør der uddannes flere FIDE arbiters?
Det danske dommersystem har tre kategorier af dommere:  Kampleder, TL (turneringsleder) og NA (National Arbiter), derudover er der FIDEs kategorier FA (FIDE arbiter) og IA (International Arbiter).

For at lede en almindelig FIDE ratet turnering kræves der mindst en NA-titel; denne titel kan normalt tildeles dommere med dansk TL-titel – det sker ved at henvende sig til Dansk Skak Unions forretningsudvalg eller til ratingkomiteen.
Så snart der er mulighed for at score normer i en turnering, skal den ledes af en FA eller IA. Selv om der kan udpeges assisterende dommere, skal der altid under turneringen være en FA eller IA til stede på spillestedet.

Kun få turneringer, der p.t. arrangeres i vores hovedkreds, kræver en FA, men efterhånden som reglerne strammes, er det godt at være forberedt. Samtidig er seminaret og den senere eventuelle erhvervelse af FA-titel en god ballast at have, selv om man ”kun” skal dømme i lavere rangerende turneringer.

I divisionsturneringen strammes kamplederreglerne fra oven, og dispensationsmulighederne forsvinder.

Opfordring til klubledere, nuværende dommere og medlemmer, der har lyst til at blive dommere:
Meld jer til FA-seminaret i Fredericia (tilmeldingsfrist den 13. jan. 2020). Det bliver helt sikkert spændende og lærerigt. Det er altid givende og inspirerende at møde andre dommere og diskutere også de lidt mere specielle emner.

Hovedkredsen vil som nævnt gerne støtte deltagelsen, så send gerne en ansøgning til HK-medlem Vagn Lauritzen (hold@sydjysk-hk.dk). Download ansøgningsskema her.

Læs yderligere info om seminaret på Faktaarket, som IA Vagn Lauritzen har udarbejdet.

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier