Forslag til ny holdturneringsstruktur

Siden samarbejdet om holdturneringen mellem de daværende 4. og 5. hovedkredse startede i 2010 er antallet af deltagende hold faldet; vi kan endnu opretholde 2 mesterrækker med 8 hold i hver, men antallet af 4 mands hold er faldet fra 35 i sæsonen 2010-2011 til 24 i indeværende sæson; C rækken med junior/skoleskakhold har ikke været brugt de sidste sæsoner.

Jeg mener derfor, at der er tid til nytænkning, og jeg ved andre klubledere har tænkt det samme.

For at komme i gang har jeg udarbejdet et oplæg til ny struktur Se oplægget her, og indbyder jer alle til at kommentere det og komme med jeres input til det, gerne med helt andre tanker og ideer.

Hvis I har lyst til at være med i en arbejdsgruppe, der skal forberede et endeligt oplæg til vores generalforsamling i marts, hører jeg også gerne fra jer. Selv om marts ligger et godt stykke fremme i tiden, er der ikke så forfærdelig lang tid, da klubberne og spillerne jo skal have tid til at behandle forslaget før generalforsamlingen. Derfor skulle vi gerne have et forslag klar til udsendelse til klubberne senest midt i februar.

Arbejdsgruppen tænkes nedsat lige efter nytår, og skal forberede arbejdet ved mailkorrespondance og måske klare den endelige udformning ved et fællesmøde en lørdag eftermiddag.

 Vagn Lauritzen

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier