Vojens Juleturnering – SydGrandPrix 4

Kære skakspillere.

VOJENS SKAKKLUB indbyder hermed for 44. gang til julehurtigturnering i Vojens. Turneringen indgår som 4. afdeling af Syd Grand Prix serien 2016-17.

Spillested: Lagoniskolens Aula, Unionvej 2, 6500 Vojens.

Tidspunkt: Onsdag den 28. december 2016 kl. 9.30. Afslutning med præmieuddeling ca. kl. 18. Kom gerne i god tid inden turneringsstart.

Turneringsform: Gruppeinddeling i ratingklasser efter nærskakrating gældende pr. 01.09.2016. Flere klasser kan efter tilmeldingstallene samles i samme Monrad-gruppe, men spillere fra samme klasse skal spille i samme gruppe.
Herudover oprettes så vidt muligt en åben uratet skoleskakklasse for børn.

Reglement: Der spilles 7 runder. Betænkningstid: 20 minutter pr. spiller + 5 sekunders bonus pr. træk fra træk 1 i grupper, hvor der benyttes elektroniske ure. Ellers 25 minutter pr. spiller pr. parti. Turneringerne afvikles efter FIDEs regler for hurtigskak, således som disse er bekendtgjort i Skakhåndbogen. Der spilles efter Monrad-systemet. Der er rygeforbud på spillestedet, lige som tændte mobiltelefoner er forbudt under turneringen. Turneringen hurtigskakrates.

Indskud: Voksne og pensionister: 150,- kr., Ungdom (under 20 år): 100,-kr., Skoleskakklassen: 50 kr.

Præmier: 20 kr. af indskuddet pr. deltager (skoleskakspillere dog 10 kr.) går til den fælles præmiepulje for hele SGP-stævnerækken. Resten af indskuddet bruges til præmier ved dette stævne. Præmielisten offentliggøres senest efter 3. runde.
Højst 1 præmie pr. deltager.
Præmierne i den samlede serie er forbeholdt spillere fra Sydjysk Hovedkreds.

Forplejning: På spillestedet kan der købes kaffe, sodavand, pølser med brød, franskbrød med ost/pålæg.

Tilmelding: Elektronisk – online her eller pr. e-mail – og af hensyn til julen og præmiebestilling helst senest tirsdag den 20.12.2016. Oplys navn, klub, DSU-rating pr. 01.09.2016, e-mail og evt. telefonnummer til:
Karl Posselt, Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens, Telefon 7454 3423 eller 2392 0369
E-mail: vojensskakklub@gmail.com

Spillere, der skal deltage i skoleskakklassen, bedes meddele dette ved tilmelding.
Af hensyn til koordinering med DSU´s Ungdoms GrandPrix, bedes alle ungdomsspillere født i 2003 eller senere angive fødselsdag og -år ved tilmelding.

pdf-udgave af invitationen kan findes her.

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier