Sommerskak i Haderslev

Dette års tilbud om skak i sommerferien faldt tidsmæssigt sammen med skaklejren i Tjele. Det var et bevidst valg at se bort fra den målgruppe, der i forvejen er godt i gang med deres skaktræning og kender til mulighederne for at få yderligere træning. Vi håbede i stedet at kunne tiltrække et passende antal begyndere eller børn med begrænset skakerfaring fra lokalområdet.

Det lykkedes! I alt deltog 13 børn – 11 drenge og 2 piger. 5 deltagere kom fra Haderslev, 5 fra Vojens, 1 fra Christiansfeld og 2 fra Vejle. Aldersspredningen var temmelig stor, men de fleste var fra 6-10 år. Alle var nogenlunde fortrolige med brikkernes gang, men de svære (eller sære) træk som f.eks. rokade og en passant krævede ekstra opmærksomhed og øvelse. Det samme var tilfældet med at kende forskel på skak, skakmat og pat.

Via bondeskak kom der snart gang i praktisk skakspil og regelmæssig turneringsrunder, og der blev fyldt på undervejs via “teoretiske” input ved hjælp af Fritz på smartboard – med noget om bindinger, gafler, dobbeltangreb og små kombinationer.

Imponerende at se udviklingen fra dag til dag, hvor der i frikvartererne blev knyttet nye kammeratskaber, og hvor der blev større og større koncentration ved skakbrættet, selv om de fleste børn i den alder også er fyldt med fysisk energi, der skal ud ? .

Undervisningen blev suppleret af ét-trækkere, hvor flere og flere i løbet af de 3 dage kunne se løsninger og genkende mønstre i de enkelte stillinger.

Somerskak-i-Haderslev-2016

Sommerskakken foregik den 4.-5.-6. juli, hver dag kl. 9-15. Der var rigtig god “voksennormering” med Kai Bjørnskov, Holger Hovgård, Arne Juul Jørgensen og Karl Posselt, og det hele forløb gnidningsfrit.

En god succeshistorie. Det skal nu blive spændende at se, om skakdagene også virker som rekruttering til skakspillet – altså hvor mange af børnene, der holder ved, når en ny skaksæson begynder, hvad enten det bliver i skoleskak eller i DSU-sammenhæng.

Sommerskak i Haderslev var arrangeret af Haderslev Skakklub, Haderslev Skoleskak og Vojens Skakklub/Skakskole.

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier