Indkaldelse til generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i (Dansk Skak Unions) Sydjysk Hovedkreds

Lørdag den 20. februar 2016 kl. 14 på Sportshotel Vejen, lokale 20/21 (Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen).
Af hensyn til aftale med Sportshotel Vejen bedes I tilmelde jer til undertegnede (posseltkarl@gmail.comsenest tirsdag den 16. februar.

Bestemmelserne vedr. generalforsamlingen fremgår af vedtægternes §5 – se vedtægterne her.

———————————

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Budgetoplæg
5. Fastsættelse af kontingent
6. Holdturneringen
7. Pokalturneringen
8. Ungdomsaktiviteter
9. Andre aktiviteter for året
10. Indkomne forslag
11. Valg.
Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand, kasserer og 3
bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og en revisorsuppleant.
12. Eventuelt.
————————————–

Jeg gør især opmærksom på, at:

  •  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingen – d.v.s. senest lørdag den 6. februar.
  • Adgang til generalforsamlingen med taleret har alle, der er medlem af Hovedkredsen gennem en klub eller som personligt medlem.
  • Stemmeret udøves af klubformændene, der har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer i klubben. En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem som repræsentant for samme klub.
  • Personlige medlemmer har ikke stemmeret.
  • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
    —————————————-
 Vel mødt til generalforsamlingen!

 

Venlig hilsen
Karl Posselt
Formand for Sydjysk Hovedkreds

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier