Invitation til Sønderjysk EMT

 

INVITATION

Sønderjydsk Mesterskab år 2013

På vegne af 4. Hovedkreds inviterer Haderslev Skakklub herved til åben 7 runders koordineret EMT om det Sønderjydske Mesterskab.

Turneringen afvikles i røgfri lokaler.

Spilledage: Mandagene 29/4 – 6/5 – 13/5 -27 /5 – 3/6 2 samt lørdag d. 8/6 2013

Tidspunkter: Mandage kl. 19.00 -23.00, Lørdag (dobbeltrunde) kl. 9.30 – 13.30 og kl. 14.00 -18.00

Turneringsform: 8-mandsgrupper alle-mod-alle. Dog evt. øverste og nederste gruppe Monrad, afhængig af tilmeldingen.

Elo-rates hvis muligt. Veteran-klasse (over 55 år) søges oprettet.

Et individuelt skoleskakstævne søges arrangeret 8.6. samtidig med turneringen.

Spillested: VUC Haderslev, Christiansfeldvej 31 D, 6100 Haderslev.

Betænkningstid: 2 timer til hele partiet.

Præmier*: 1. præmie i Mester 1 kr. 2.000. 2. præmie kr. 1.000.

Øvrige klasser: 1. præmie kr. 600, 2. præmie kr. 300

Bedst placerede spiller fra 4. HK vinder titlen Sønderjydsk Mester + vandrepokal samt et kontant beløb gradueret efter placering i turneringen

Indskud: Seniorer kr. 150. Juniorer og pensionister kr. 100.

Betales 1. spilledag.

Forplejning: På stedet kan købes kaffe, te, øl og vand samt pølser og franskbrød med pålæg/ost, alt til rimelige priser.

Tilmelding: Senest 22/4 2013 til Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev, tlf. 74532185 ( 29906359), e-mail: kaicb@yahoo.dk. Gerne klubvis med angivelse af navn, rating, fødselsdag/år, telefonnummer og evt. ønske om deltagelse i veteranklassen.

VEL MØDT I HADERSLEV

*) Præmierne i mesterklassen kan ændres afhængig af den Sønderjyske Mesters placering, idet Hovedkredsens regler er følgende:

a) Vinderen i mesterklassen er garanteret en præmie på kr. 2.000 uanset om han/hun kommer fra 4. HK eller ej. b) Hvis den Sønderjyske Mester bliver nr. 2 er præmien til den Sønderjyske Mester kr. 1.500 samt pokalen. c) Hvis den Sønderjyske Mester kommer udenfor præmierækken er præmien kr. 500 samt pokalen.

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier