Forslag til generalforsamlingen

Vedr. Generalforsamling i Sønderjysk Skak den 23. februar 2008.

 

Forslag til drøftelse under dagsordenens pkt 11.

 

 

Der foreslås nedsat et udvalg til at behandle henvendelsen fra 5. hovedkreds angående en fusion af de 2 hovedkredse.

Dersom det ønskes kan forsamlingen vedtage et kommissorium for udvalget, men ellers foreslås det at udvalget får mulighed for at undersøge alle muligheder, dog kan det ikke, uden foreliggende fuldmagt, træffe bindende aftaler angående en eventuel fusion.

 

Begrundelse:

I beretningen nævnes vanskeligheden ved at skaffe ledere som et af de problemer der kunne begrunde en sammenlægning.

Dette problem er med al tydelighed blevet synlig nu, så derfor mener jeg at vi lige så godt kan komme i gang i stedet for bare at snakke om det.

Endvidere har der de sidste år været åbnet for muligheden af et samarbejde med andre hovedkredse om holdturneringen. Selvom der har været åbenlyse problemer med blandt andet at fylde Mesterrækken op er et sådant samarbejde ikke blevet (forsøgt?) etableret; et mere formelt samarbejde ville måske gøre dette lettere / mere nærliggende.

 

 

 

 

Vagn Lauritzen

formand, Løgumkloster Skakklub

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier