Category Archives: SGP

Syd Grand Prix 2018-2019

Denne sæsons stævner er: Den 15. september (arrangør søges) Den 6. oktober (Springeren, Kolding) Den 3. november (Grindsted, 100 års jubilæum) Den 1. december (Fredericia) Den 28. december (Vojens) Den 19. januar (Evans, 85 års jubilæum) Den 2. marts (Haderslev) Vi håber I igen i år vil slutte op om arrangementerne. På SGP udvalgets vegne […]

SydGrandPrix

Opdateret den 27. marts, nu er fire stævner fastlagt, heraf 2 jubilæer: På hovedkredsens generalforsamling opfordredes klubberne til at melde sig som arrangør af Grand-Prix stævner. Springeren har nu meldt sig til et stævne den 6. oktober; i forvejen var stævnet den 3. november reserveret af Grindsted og Vojens holder sit traditionelle stævne 4. juledag, […]

SydGrandPrix – 6 i Horsens

Horsens Skakforening inviterer til hurtigskak SydGrandPrix – 6 Tidspunkt: Lørdag den 3. februar 2018 fra kl. 10.00 til 18.00. Skoleskakspillere forventes dog at være færdige ved 15-16 tiden. Sted: ASV-centret, Nørrebrogade 38A, 8700 Horsens. Turneringsform: 7 runder Monrad, dog spilles der efter schweizer-systemet i skoleskakklasen ved mere end tyve deltagere. Betænkningstid: 20 minutter pr. spiller […]

SydGrandPrix 7. afdeling, den 17. februar

Som deltagerne i dagens Grand Prix afdeling i Vojens sikkert bemærkede, har vi været nødt til at flytte sidste afdeling igen. Det bliver afholdt i Tønder den 17. februar, se invitationen her.  Online-tilmelding her. Grunden til, at vi flytter stævnet, skal findes i, at Dansk Skak Union planlægger et breddeskakarrangement i vores område i weekenden […]

SydGrandPrix og de nye hurtigskakregler

FIDE har pr 1. januar 2018 ændret reglerne for skakspillet. De væsentligste ændringer er i hurtigskakreglementet (tillæg A), og bemærk at disse regler også gælder for lynskak (tillæg B). Det har betydning for de afdelinger af SGP, der spilles efter nytår, idet disse jo skal spilles efter de nye regler. Ændringerne er: Ulovligt træk taber […]